Вступ до магістратури

5 травня 2020, 6:25 pm

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ  ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ

ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

В 2020 РОЦІ

У зв’язку з продовженням періоду карантину до 11 травня 2020 року Міністерство освіти і науки України змінило порядок та терміни реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі – ЄВІ).

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 року №1/9-228 «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ»

Реєстрація вступників до магістратури для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета) (бланк заяви-анкети можна завантажити за посиланням Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 - 7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/341117);

та інших документів, якщо цього вимагають особливі умови реєстрації вступника;

 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться в ЄДЕБО). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

У тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Після реєстрації вступника та формування екзаменаційного листка його сканована копія відправляється вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті, для перевірки інформації. У разі виявлення помилок у скан-копії екзаменаційного листка вступнику потрібно звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається у Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті.

в 2020 році пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проводитиметься єдиний вступний іспит з англійської мови будуть створені й у місті Кривий Ріг.
 
     Телефони Приймальної коісії для довідок:
+38 (068) 222 - 60 - 54
+38 (099) 001 - 20 - 84
 
До уваги вступників до магістратури у 2020 році!
 
З 16 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», зокрема, в частині скасування обов'язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Таким чином необхідність проведення додаткових фахових вступних випробувань визначається Правилами прийому закладу вищої освіти.
У зв’язку з цим та приймаючи до уваги епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) Приймальна комісія Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського визначилася
не проводити у 2020 році додаткові фахові вступні випробування (з філософії) для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).
За пропозицією Міністерства освіти і науки України відповідні зміни до Правил прийому ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського будуть внесені після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11.10.2019 № 1285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 р. за № 1192/34163.

 

Програми вступних випробувань для вступників до аспірантури в 2020 році

  pdf Програма фахового вступного випробування з іноземної мови 2020 (458 KB)

  pdf Програма фахового вступного випробування з української мови 2020 (480 KB)

  pdf Програма фахового вступного випробування зі спеціальності "051 Економіка" 2020 (526 KB)

  pdf Програма фахового вступного випробування зі спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 2020 (550 KB)

 

Програми вступних випробувань для вступників до магістратури в 2020 році

  pdf 051 "Економіка" (314 KB)

  pdf 071 "Облік і оподаткування" (322 KB)

  pdf 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (318 KB)

  pdf 073 "Менеджмент" (367 KB)

  pdf 075 "Маркетинг" (500 KB)

  pdf 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (323 KB)

  pdf 133 "Галузеве машинобудування" (332 KB)

  pdf 181 "Харчові технології" (308 KB)

  pdf 241 "Готельно-ресторанна справа" (312 KB)

  pdf 242 "Туризм" (285 KB)

  pdf 281 "Публічне управління та адміністрування" (332 KB)

  pdf 292 "Міжнародні економічні відносини" (289 KB)

 

Програми вступних випробувань на основі ОКР "Молодший спеціаліст" в 2020 році

  pdf 051 "Економіка" (312 KB)

  pdf 071 "Облік і оподаткування" (343 KB)

  pdf 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (292 KB)

  pdf 073 "Менеджмент" (353 KB)

  pdf 075 "Маркетинг" (271 KB)

  pdf 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (284 KB)

  pdf 133 "Галузеве машинобудування" (451 KB)

  pdf 142 "Енергетичне машинобудування" (448 KB)

  pdf 181 "Харчові технології" (286 KB)

  pdf 241 "Готельно-ресторанна справа" (287 KB)

  pdf 242 "Туризм" (284 KB)

  pdf 292 "Міжнародні економічні відносини" (312 KB)

 

Програми співбесід для вступників на основі ПЗСО в 2020 році

  pdf Географія (528 KB)

  pdf Іноземна мова (504 KB)

  pdf Історія України (660 KB)

  pdf Математика (580 KB)

  pdf Українська мова та література (398 KB)

  pdf Фізика (496 KB)

  pdf Хімія (523 KB)

 

Програми вступних іспитів для вступників на основі ПЗСО в 2020 році

  pdf Географія (509 KB)

  pdf Іноземна мова (590 KB)

  pdf Історія України (642 KB)

  pdf Математика (463 KB)

  pdf Українська мова та література (566 KB)

  pdf Фізика (479 KB)

  pdf Хімія (732 KB)

Приймальна комісія

26 березня 2018, 4:37 pm

Приймальна комісія Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган університету, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія ДонНУЕТ працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до:

 • законодавства України;

До складу Приймальної комісії входять:

 • Голова Приймальної комісії – ректор Університету;
 • заступник голови Приймальної комісії – перший проректор Університету;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • члени Приймальної комісії (директори інститутів, керівники структурних підрозділів);
 • представники органів студентського самоврядування.

У складі Приймальної комісії діють:

 • Комісія з організації вступу на ступінь бакалавра на основі ПЗСО;
 • Комісія з організації вступу на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста;
 • Комісія з організації вступу на ступінь магістра;
 • Апеляційна комісія;
 • Комісія з питань поновлення та переведення студентів;
 • Освітній центр "Донбас - Україна";
 • Консультаційні центри для вступників в містах Кривий Ріг, Краматорськ, Маріуполь.

Офіс приймальної комісії розташовано в ауд. 310 за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, буд. 16.

НОРМАТИВНА БАЗА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Усі питання, пов'язані з прийомом до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день прийняття.

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Розклад роботи ПК

На час проведення вступної кампанії діє особливий порядок роботи Приймальної комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського:

Період / Дати

Дні тижня

Робочий час

з 10.07.2019 р. по 30.08.2019 р.

понеділок – п’ятниця

9:00-17:00*

субота

9:00-13:00*

неділя

вихідний

16.07.2019 р.,

22.07.2019 р.,

26.07.2019 р.,

31.07.2019 р.

-

9:00-18:00*

* Примітка: 12:30-13:00 – обідня перерва.

У разі необхідності у період прийому документів та проведення конкурсного відбору Приймальна комісія може прийняти рішення про зміну порядку своєї роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сайті Університету.

Контакти Приймальної комісії

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, б. 16, к. 310.

 

  +38 (068) 222 - 60 - 54
   
  +38 (099) 001 - 20 - 84

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Sandwich education

22 березня 2018, 1:19 am

ДонНУЕТ пропонує абітурієнтам сучасний вид освіти -

«Sandwich education»

Це вид освіти, при якій поєднується навчання осіб в Університеті з навчанням на робочих

місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Це поєднання навчання та роботи.

«SANDWICH EDUCATION» =

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ (6-8 місяців)

+

ВИРОБНИЧЕ СТАЖУВАННЯ/

ПРАКТИКА ЗА КОРДОНОМ (4 - 6 місяців)

Переваги Sandwich Education:

- застосування теоретичних знань на практиці

- отримання трудового досвіду

- отримання заробітної плати (від 400 до 1000 доларів щомісяця)

- налагодження професійних контактів

- отримання рекомендаційного листа від роботодавця та/або сертифікату

- підвищення рівня володіння іноземною мовою

Університет:

- укладає договір стажування студента з закордонною компанією

- надає повну інформацію про умови стажування (витрати, які база стажування покриває за свій рахунок, умови проживання та харчування, терміни виплати заробітної плати, тривалість робочого дня тощо)

- здійснює допомогу з формування пакету документів, необхідних для оформлення віз студентів для виїзду за кордон на стажуванн

Курси підготовки до ЗНО

20 березня 2018, 11:10 pm

ДонНУЕТ оголошує прийом слухачів на підготовчі курси до складання ЗНО.

Підготовчі курси проводяться з наступних конкурсних предметів:

 • українська мова та література,
 • математика,
 • іноземна мова,
 • хімія,
 • фізика.

При успішному закінченні підготовчих курсів можна отримати

до 10 додаткових балів до конкурсного бала при вступі на спеціальності:

133   Галузеве машинобудування

142   Енергетичне машинобудування

181   Харчові технології

Додаткові бали – шанс отримати місце за державним замовленням

Заняття розпочинаються кожного місяця по мірі комплектації груп

 

За інформацією з питань підготовчих курсів можна звертатися до

Приймальної комісії за телефоном +38 (068) 222-60-54.

Порядок

pdf обчислення бала за успішне закінчення підготовчих курсів  ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (257 KB)