Про Університет

Про Університет (13)

Підкатегорії

Сертифікація енергоефективності

Сертифікація енергоефективності (3)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить підвищення кваліфікації та професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

 

 

Перегляд матеріалів ...

Бібліотека

8 жовтня 2019, 2:00 pm Автор
Категорія Про Університет

 

Відповідно до укладеного договору з Державною науково-технічною бібліотекою України (м. Київ) за сприяння МОН України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського має право на необмежений доступ і використання електронних міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science в режимі он-лайн.

Доступ до баз даних наукової інформації є можливим для науково-педагогічних працівників Університету, науковців та інших окремих зацікавлених осіб, які не є співробітниками Університету,  але мають професійну потребу в доступі до електронних наукових баз даних в режимі он-лайн, здійснюється через ІР-адресуДонецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 193.151.12.103. Для здійснення входу в бази Scopus та Web of Science необхідно з комп`ютерів Університету з зазначеною вище ІР-адресою перейти за допомогою будь-якого браузеру за посиланнями https://www.scopus.comhttps://www.webofknowledge.com.

Положення

28 серпня 2017, 1:00 pm Автор
Категорія Про Університет

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
1 01.02 - 01 - 2017 pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників (1.38 MB)
2 01.03 - 04 - 2017   pdf про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (13.06 MB)
3 02 - 01 - 2016 pdf про Краматорський коледж (779 KB)
4 02 - 02 - 2016 pdf про Маріупольський коледж (511 KB)
5 02 - 04 - 2017 pdf про стипендіальне забезпечення,матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (1.46 MB)
6 02.01 - 01 - 2020 pdf про організацію освітнього процесу (1011 KB)
7 02.01 - 05 - 2018 pdf про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі (1.09 MB)
8 02.01 - 06 - 2018 pdf про екзаменаційну комісію (7.42 MB)
9 02.01 - 07 - 2019 pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування (523 KB)
10 02.01 - 09 - 2016 pdf про самостійну роботу (1.20 MB)
11 02.01 - 11 - 2016 pdf про індивідуальний навчальний план зво (1.50 MB)
12 02.01 - 16 - 2016 pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (1015 KB)
13 02.01 - 17 - 2017 pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (1.01 MB)
14 02.02 - 05 - 2016 pdf про академічний та загальний рейтинг зво (1.37 MB)
15 02.02 - 07 - 2016 pdf про кваліфікаційну роботу зво (1.24 MB)
16 02.02 - 08 - 2016 pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (1.44 MB)
17 02.02 - 10 - 2017 pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (985 KB)
18 04 - 03 - 2016 pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян (1.40 MB)
19 04.01 - 01 - 2015 pdf про академічну мобільність (21.98 MB)
20 04.04 - 01 - 2016 pdf про надання платних освітніх та інших послуг (1.09 MB)
21 05.01 - 03 - 2016   pdf про конференцію трудового колективу (1.16 MB)
22 05.02 - 01 - 2019   pdf про практичну підготовку здобувачів вищої освіти (702 KB)
23 05.02 - 02 - 2016 pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (1.30 MB)
24 06.02 - 01 - 2016 pdf про ректорат (1007 KB)
25 06.07 - 01 - 2016 pdf про Раду з якості (1.03 MB)
26 06.07 - 02 - 2016 pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності (1.01 MB)
27 02 - 08 - 2019 pdf про запобігання та протидію булінгу ДонНУЕТ (6.46 MB)
28 02 - 09 - 2019 pdf про процедури вирішення конфліктних ситуацій (643 KB)
29 02.02-13-2020   pdf про анкетування стейґолдерів (447 KB)

Менеджмент якості

21 серпня 2017, 12:52 pm Автор
Категорія Про Університет

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчального процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, підготовка покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.).

848x0 towidth 90 1 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 2 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 3

 

Документальне забезпечення системи менеджменту якості ДонНУЕТ охоплює 25 стандартів, 115 положень, а також Статут ДонНУЕТ,  Колективний договір, Стратегію розвитку ДонНУЕТ на 2017-2020 рр., Антикорупційну програму, Кодекс етики та гідності, 3 стратегії розвитку навчально-наукових інститутів, 10 стратегій розвитку кафедр.

  pdf Політика в сфері якості (149 KB)

  pdf Положення про Раду з якості (2.52 MB)

  pdf Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ (66 KB)

Громадська приймальня

17 серпня 2017, 12:33 pm Автор
Категорія Про Університет

Громадська приймальня
Графік особистого прийому громадян


Посада, прізвище, ім'я та по батькові

Адреса

День прийому

Години прийому

В.о. ректора
Чернега Оксана Богданівна

вул. Трамвайна,16

Понеділок

з 09.00 до 11.00

Перший проректор
Никифоров Радіон Петрович

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 09.00 до 12.00

Головний бухгалтер
Скопець Ольга Іванівна

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 14.00 до 17.00

Начальник відділу кадрів
Барченко Ольга Володимирівна

вул. Трамвайна,16

Середа

з 14.00 до 17.00

Провідний Юрисконсульт
Положешна Юлія Едуардівна

вул. Трамвайна,16

Четвер

з 09.30 до 12.30