Сторінки історії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Прочитано 22374 разів

 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – один з найстаріших  вищих навчальних закладів України, спадкоємець Київського кооперативного інституту імені М. І. Туган-Барановського та Харківського інституту радянської торгівлі.

Історія ДонНУЕТ складається з чотирьох головних періодів розвитку:

1920-1934 рр. - Київський:

 • Український кооперативний інститут ім. професора М.І.Туган-Барановського (1920-1921 рр.)
 • факультет Київського інституту народного господарства (1921-1922 рр.)
 • Київський кооперативний технікум (1922-1926 рр.)
 • Київський кооперативний інститут ім. В.Я.Чубаря (1926-1930 рр.)
 • Київський інститут споживчої кооперації (1930-1934 рр.)

1934-1959 рр. - Харківський:

 • Всеукраїнський інститут споживчої кооперації (1934-1936 рр.)
 • Український інститут радянської торгівлі (1936-1940 рр.)
 • Харківський інститут радянської торгівлі (1940-1959 рр.)

 1959-2014 рр. - Донецький:

 • Сталінський інститут радянської торгівлі (1959-1961 рр.)
 • Донецький інститут радянської торгівлі (1961- 1992 рр.)
 • Донецький комерційний інститут (1992 -  1997 рр.)
 • Донецький державний комерційний інститут (1997 - 1998 рр.)
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі (1998 – 2000 рр.)
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (2000 – 2007 рр.)
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (з 2007 р)

2014 р. - по теперішній час - Криворізький період.

Відлік історії ДонНУЕТу починається 1 січня 1920 року. В цей день за ініціативою Центрального українського кооперативного комітету в місті Києві відкрився Кооперативний інститут імені професора М. І. Туган-Барановського. Учбовий заклад був заснований на кошти кооперативних установ України. В різних документах того часу він згадується як Київський кооперативний інститут імені професора Туган-Барановського, Вищий кооперативний інститут імені професора М. І. Туган-Барановського, Український кооперативний інститут імені професора М.І. Туган-Барановського.

MB

Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919)

М. І. Туган-Барановський – учений-економіст зі світовим ім’ям, педагог, державний і суспільний діяч України й Росії.

Народився 8 (20) січня 1865 року в селі Солоне (Соляниківка) Куп'янського повіту Харківської губернії. Середню освіту здобував у Другій Московській гімназії, продовжив у Першій Київській та завершив у Другій Харківській гімназіях. В 1888 році закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету. Майже одночасно з навчанням на фізико-математичному факультеті, екстерном склав іспити на юридичному факультеті. Подальшу освіту продовжив у Петербурзі, а потім в Англії. Сферою своєї діяльності обрав політичну економію. 1890 року виходить перша стаття «Вчення про граничну корисність». У 1894 опублікував роботу «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь», за яку у тому ж році був визнаний гідним ступеня магістра Московського університету.

mb1

У 1895 році стає приват-доцентом Санкт-Петербурзького університету, його приймають у члени Імператорського Вільного Економічного Товариства. У 1898 році публікує роботу «Русская фабрика в прошлом и настоящем», яку захищає в тому ж році як докторську дисертацію в Московському університеті. В 1899 році за політичну неблагонадійність був відсторонений від викладання. В 1901-1905 рр. перебував на Полтавщині і брав участь в суспільному житті, зокрема в Полтавському земстві. В 1905 році повернувся до педагогічної діяльності і працював в Санкт-Петербурзькому університеті, Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті, у Народному університеті Шанявського в Москві.

Восени 1917 року М. Туган-Барановський повертається до України. Впродовж 1917-1918 рр.: генеральний секретар (міністр) фінансів у складі Центральної Ради, голова Центрального кооперативного українського комітету та Українського наукового товариства економістів. З осені 1918 року – один з фундаторів Української Академії Наук, засновник та керівник її соціально-економічного відділу: склав соціально-економічну програму її діяльності, уперше в системі академії заснував інститут економічної кон'юнктури, інститут демографії, кафедру економіки України. Ініціював створення кооперативного інституту (на базі Вищих кооперативних інструкторських курсів, що функціонували при Центральному українському кооперативному комітеті з осені 1917 року) і розробив його концепцію.

У 1919 році М. Туган-Барановський у складі дипломатичної делегації України (урядової делегації Української Народної Республіки) вирушив до Франції на мирну конференцію. Він помер 21 січня 1919 року у поїзді Київ-Одеса (неподалік Одеси) на шляху до Парижа від серцевого нападу.

Найвідоміші праці: «Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» (1903 р.), «Теоретические основы марксизма» (1905 р.), «Основы политической экономии» (1909 р.), «Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов» (1914 р.), «Социальная теория распределения» (1913 р.), «Социальные основы кооперации» (1916 р.), «Бумажные деньги и металл» (1917 р.), «Социализм как положительное учение» (1918 р.).

Основні праці М. Туган-Барановського перекладено на англійську, італійську, німецьку, французьку, японську мови.

mb2

Ключові події в історії
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

 • 1920 рік у місті Києві відкрито Кооперативний інститут імені професора М.І. Туган-Барановського
 • 1921 рік Київський Кооперативний інститут імені М.І. Туган-Барановського увійшов до складу Київського інституту народного господарства, на його базі створено кооперативно-продовольчий факультет
 • 1922 рік від Київського інституту народного господарства відділено продовольчо-кооперативний факультет (колишній Кооперативний інститут ім. проф. М.І. Туган-Барановського) і організовано Київський вищий кооперативний технікум
 • 1926 рік Київський кооперативний технікум перетворено на Кооперативний інститут ім. В.Я. Чубаря
 • 1930 рік на базі факультету споживчої кооперації Кооперативного інституту ім. В.Я. Чубаря організовано Київський інститут споживчої кооперації

mb4

Будинок по вулиці Нероновича у м. Київ, 
в якому з 1923 р. розміщувався Київський вищий кооперативний технікум, 
а з 1926 р. – Київський кооперативний інститут ім. В.Я.Чубаря

 • 1934 рік Київський інститут споживчої кооперації переведено до міста Харкова; у результаті його злиття з Харківським планово-економічним інститутом організовано Всеукраїнський інститут споживчої кооперації
 • 1936 рік до складу Всеукраїнського інституту споживчої кооперації входить Український інститут державної торгівлі; організовано Український інститут радянської торгівлі
 • 1940 рік інститут змінює назву: Харківський інститут радянської торгівлі
 • 1959 рік Харківському інституту радянської торгівлі передано студентів Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, які проживали на території Української РСР. Одночасно з контингентом студентів у підпорядкування ХІРТ перейшли філіали ВЗІРТ, розташовані у містах Київ, Львів, Одеса, а також учбово-консультаційні пункти, що знаходились у містах Сімферополь, Сталіно, Харків.

mb5

Будинок на площі Тевелєва у м. Харків,
в якому з 1936 р. розміщувався Український інститут радянської торгівлі,
а з 1940 р. – Харківський інститут радянської торгівлі

 • 1959 рік Харківський інститут радянської торгівлі переведено до м. Сталіно і перейменовано наСталінський інститут радянської торгівлі
 • 1961 рік у зв’язку з перейменуванням Сталіно на Донецьк інститут одержав назву Донецький інститут радянської торгівлі
 • 1992 рік зміна назви: Донецький комерційний інститут
 • 1997 рік зміна назви: Донецький державний комерційний інститут
 • 1998 рік ДДКІ одержав четвертий рівень акредитації і статус університету: Донецький державний університет економіки і торгівлі
 • 2000 рік ДонДУЕТу присвоєно (відновлено) ім’я Михайла Івановича Туган-Барановського: Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського
 • 2007 рік ДонНУЕТ одержав статус національного університету та отримав назву: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

mb6

Будинок по вулиці Щорса у м. Донецьк, в якому з 1960 р. розміщувався Сталінський
інститут радянської торгівлі, Донецький інститут радянської торгівлі,
Донецький державний комерційний інститут, Донецький державний
університет економіки і торгівлі,Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (головний корпус)

 • 2014 рік

01Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Сході України та продовження збройного конфлікту на території міста Донецьк, з метою збереження життя та здоров'я громадян України, а також забезпечення конституційного права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці (у тому числі навчання), за наказом Міністерства освіти і науки України № 1178 від 17 жовтня 2014 року «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» з 3 листопада 2014 року до завершення збройного конфлікту на території м. Донецьк Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить свою освітню діяльність (згідно з наявною ліцензією на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

mb8

Оцініть матеріал!
(16 голосів)