Банк дисциплін на 2019-2020 н.р. 

 

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра підприємництва та торгівлі

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр 

1.

Бізнес-планування

pdf dfn (217 KB) pdf zfn (216 KB)

4

2

2.

Біржова діяльність

pdf dfn (218 KB) pdf zfn (224 KB)

4

1

3.

Економіка підприємства

pdf dfn (256 KB) pdf zfn (194 KB)

pdf dfn (671 KB) ,   pdf zfn (217 KB)

10

1,2

4.

Економіка підприємства ресторанного господарства

5

1

5.

Економіка торговельного підприємства

pdf dfn (199 KB) pdf zfn (193 KB)

5

1

6.

Економічний аналіз

pdf dfn (203 KB) pdf zfn (202 KB)

6

1,2

7.

Зовнішньоекономічна діяльність

pdf zfn (604 KB)

3

1

8.

Міжнародна економічна безпека

5

1

9.

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності

pdf dfn (973 KB) pdf zfn (964 KB)

6,5

1

10.

Організація виробництва

pdf dfn (232 KB) pdf zfn (190 KB) pdf
(1.08 MB)

5

1

11.

Основи наукових досліджень

pdf dfn (215 KB) pdf zfn (201 KB)

5

2

12.

Підприємництво

pdf dfn (585 KB) pdf zfn (210 KB)

4

1

13.

Планування і контроль на підприємстві

pdf dfn (201 KB) pdf zfn (189 KB)

5

1,2

14.

Проектний аналіз

pdf zfn (446 KB)

5

1

15.

Технічне регулювання

pdf dfn (213 KB) pdf zfn (198 KB)

5

1,2

16.

Товарознавство (Непродовольчі товари)

pdf dfn (212 KB) pdf zfn (194 KB)

4

2

17.

Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)

pdf dfn (790 KB) pdf zfn (211 KB)

4

1

18.

Товарознавство (Харчові продукти)

pdf dfn (676 KB) pdf zfn (195 KB)

4

1

19.

Товарознавча експертиза товарів

pdf dfn (199 KB) pdf zfn (190 KB)

6

1

20.

Торговельне підприємництво

pdf zfn (187 KB)

3

1

21.

Кооперація та організація виробництва

  pdf dfn (573 KB)

5

2

22.

Моделювання економічних рішень

pdf dfn (202 KB) pdf zfn (190 KB)

5

1

23.

Організація зовнішньої торгівлі

pdf dfn (181 KB) pdf zfn (198 KB)

5

1

24.

Стратегія підприємства

pdf dfn (183 KB) pdf zfn (193 KB)

5

1

Магістр

1. 

Антикризове управління підприємством

pdf dfn (219 KB) pdf zfn (231 KB)

7

2

2. 

Бізнес-планування

pdf dfn (217 KB) pdf zfn (216 KB)

6

2

3.

Економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів

pdf dfn (977 KB) pdf zfn (215 KB)

6

1

4.

Економічна діагностика

pdf dfn (554 KB) pdf zfn (755 KB)

6

1

5.

Управління економічною безпекою підприємства

pdf dfn (567 KB) pdf zfn (199 KB)

6

2

PhD

1.

Дослідження регіональних ринків

pdf dfn (219 KB)

6

1

2.   

Економіка соціального розвитку 

pdf dfn (175 KB)

6

1

 

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Академічне письмо

pdf dfn (691 KB) pdf zfn (677 KB)

5

2

2.       

Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації 

pdf dfn (463 KB) pdf zfn (582 KB)

6

1,2

3.       

Господарське право

pdf dfn (754 KB) pdf zfn (765 KB)

4

1

4.       

Державне та регіональне управління

pdf dfn (787 KB)

5

1

5.       

Ділова українська мова

  pdf dfn (1.06 MB) pdf zfn (643 KB)  

5

1

6.       

Друга іноземна мова

pdf dfn (891 KB) pdf zfn (741 KB)

10

1,2

7.       

Економічна та політична конфліктологія

pdf dfn (695 KB) pdf zfn (773 KB)

4

2

8.       

Етика ділового спілкування 

pdf zfn (616 KB)

3

1

9.       

Іноземна мова:  pdf zfn (681 KB)

- 051 «Економіка»  pdf dfn (915 KB)

-071 «Облік і оподаткування»  pdf dfn (806 KB)

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  pdf dfn (835 KB)

- 073 «Менеджмент»  pdf dfn (828 KB)

- 075 «Маркетинг»  pdf dfn (830 KB)

- 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»  pdf dfn (1.03 MB)

- 133«Галузеве машинобудування»  pdf dfn (847 KB)

- 142 «Енергетичне машинобудування»  pdf dfn (847 KB)

- 181 «Технології в ресторанному господарстві»  pdf dfn (890 KB)

- 241 «Готельно-ресторанна справа»  pdf dfn (968 KB)

10

1,2

10.   

Іноземна мова:

- 242 «Туризм»  pdf dfn (937 KB)

10, 5

1,2

11.   

Іноземна мова:

- 292 «Міжнародні економічні відносини» 

pdf dfn (1.52 MB) pdf zfn (876 KB)

10,10,10

1,2

12.   

Історія зарубіжної літератури 

pdf dfn (690 KB) pdf zfn (811 KB)

7

1,2

13. 

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності

pdf dfn (973 KB) pdf zfn (964 KB)

 
 6,5  1

14.   

Латинська мова 

pdf dfn (567 KB) pdf zfn (614 KB)

4

1

15.   

Іноземна мова (німецька)

pdf dfn (887 KB)  

 10 1,2 

16.   

Основи інформатики та прикладної лінгвістики

pdf dfn (2.98 MB) pdf zfn (3.03 MB)

4

2

17.   

Практикум з іноземної мови

pdf dfn (1.03 MB) pdf dfn (1.01 MB) pdf zfn (898 KB)

10

2

18.   

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

pdf dfn (816 KB) pdf zfn
(628 KB)

9

2

19.   

Практичний курс основної іноземної (англійської) мови

pdf dfn (1.07 MB) pdf zfn (969 KB)

16

1,2

20.   

Психологія

pdf dfn (493 KB) pdf zfn (592 KB)

5

2

21. 

Мистецтво презентації

pdf zfn (635 KB)

 3

22. 

Практикум з копірайтингу

pdf zfn (607 KB)

 1

23.   

Трудове право

pdf dfn (749 KB) pdf zfn (899 KB)

4

1(2)

24.   

Філософія

pdf dfn (542 KB) pdf zfn (596 KB)

4

1

25.   

Цивілізаційні трансформації сучасності

  pdf dfn (654 KB) , pdf zfn (611 KB)  

4

1(2)

Магістр

1.       

Іноземна мова (Поглиблений курс) 

pdf dfn (691 KB) pdf zfn (759 KB)

6

2

2.       

Міжнародне право

pdf dfn (813 KB) pdf zfn (782 KB)

6

1

3.       

Наукова українська мова

pdf dfn (843 KB) pdf zfn (628 KB)

6

1

4.       

Трудове право

pdf dfn (747 KB) pdf zfn (898 KB)

 4

2

PhD

1.       

Іноземна мова 

  pdf dfn (915 KB)

8

1,2

2.       

Психологія і педагогіка вищої школи

pdf dfn (593 KB)

4

1

3.       

Філософія

pdf dfn (621 KB)

7

1,2

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

WEB-проектування

pdf zfn (401 KB)

4

1

2.       

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес

pdf dfn (500 KB) pdf zfn (382 KB)

5

2,1

3.       

Економічний аналіз

pdf zfn (441 KB)

5

2

4.       

Європейська інтеграція

pdf dfn (505 KB) pdf dfn 051 17s (505 KB) pdf dfn 051 18s (505 KB) pdf zfn (631 KB) , pdf dfn ekz (367 KB) pdf dfn zalik (436 KB)

5

1,2

5.       

Інфраструктурний розвиток

pdf dfn (415 KB) pdf zfn (388 KB)

5

1

6.       

Історія економіки та економічної думки

pdf dfn (600 KB) pdf zfn (zEK-18s) (650 KB)

5

1

7.       

Кон'юнктура ринків

pdf dfn (518 KB) pdf zfn (664 KB)

5

1,2

8.       

Кооперація та організація виробництва

pdf dfn (573 KB)

4

1

9.       

Макроекономіка

pdf dfn (366 KB) pdf zfn (339 KB)

5

2

10.   

Міжнародна економіка

  pdf dfn (534 KB)

5

1

11.   

Міжнародна економіка

pdf dfn (528 KB) pdf zfn (412 KB)

5

2

12.   

Міжнародна економічна діяльність України

pdf dfn (533 KB) pdf zfn 292 (587 KB) pdf zfn 051 (585 KB)  ,  pdf dfn (439 KB) pdf zfn (452 KB)

5

1,2

13.   

Міжнародна інтеграція

  pdf dfn (503 KB) , pdf zfn (505 KB)

5

1

14.   

Міжнародна торгівля

  pdf zfn (501 KB)

5

2

15.   

Міжнародний бізнес

pdf zfn (336 KB)

5

2

16.   

Міжнародні економічні відносини

pdf dfn (579 KB) pdf zfn (411 KB)

5

1

17.   

Міжнародні економічні відносини

  pdf dfn (579 KB) , pdf zfn (411 KB)

5

2

18.   

Міжнародні організації

  pdf dfn (534 KB)

5

1

19.   

Міжнародні організації

pdf dfn (534 KB)

5

2

20.   

Міжнародні перевезення

pdf zfn (641 KB)

5

1

21.   

Міжнародні фінанси

pdf zfn (zfin-18s (589 KB) ),  pdf zfn (zfin-17 (589 KB) ),  pdf dfn (458 KB) pdf zfn (501 KB) pdf (629 KB)

5

1,2

22.   

Мікроекономіка

pdf dfn (424 KB) pdf zfn (459 KB)

5

1

23.   

Національна економіка

pdf dfn (580 KB)

5

1,2

24.   

Основи дипломатії

pdf dfn (420 KB) pdf zfn (505 KB)

6

2

25.   

Основи фундаментального аналізу

pdf dfn (523 KB) pdf zfn (478 KB)

5

1

26.   

Політична економія

  pdf dfn (442 KB) pdf zfn (404 KB)

5

1

27.   

Регіональна економіка

pdf dfn (431 KB) pdf zfn (404 KB)

5

1

28.   

Соціальна відповідальність бізнесу

pdf zfn (zEK-17s) (458 KB) pdf zfn (zEK-18) (459 KB) pdf dfn (492 KB)

5

1

29.   

Технічний аналіз

  pdf dfn (455 KB) pdf zfn (396 KB)  

5

1

Магістр

1.       

Public Management та процеси децентралізації ЄС

pdf dfn (433 KB)

6

2

2.       

Геополітика

pdf dfn (424 KB) pdf zfn (508 KB)

6

2

3.       

Діагностика ЗЕД суб'єктів міжнародної торгівлі

pdf dfn (428 KB)

6

2

4.       

Економіка інновацій та інноваційна політика

  pdf dfn (366 KB)

6

1

5.       

Інноваційний розвиток підприємства

pdf dfn (584 KB) pdf zfn (532 KB)

5

1

6.       

Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності

pdf dfn (360 KB)

5

2

7.       

Методологія наукових досліджень

pdf dfn (502 KB)

5

1,2

8.       

Міжнародні стратегії економічного розвитку

pdf dfn (478 KB)

5

1

9.       

Ризикологія та економіка змін

pdf dfn (355 KB)

5

2

10.   

Соціальний розвиток

pdf dfn (434 KB)

5

2

11.   

Сталий розвиток

  pdf dfn (594 KB) pdf zfn (607 KB)

6

1

12.   

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

pdf dfn (628 KB) pdf zfn (601 KB)

6

1

13.   

Управління проектами

pdf dfn (579 KB) pdf zfn (610 KB)

5

1

PhD

1.                   

Глобальні трансформації та розвиток

pdf dfn (425 KB)

4

2

2.                   

Сучасна економічна теорія

  pdf PhD (590 KB)

6

1

 

Кафедра обліку та аудиту

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Адміністрування податків

pdf dfn (438 KB) pdf zfn (648 KB)

4

1

2.       

Аналіз господарської діяльності

pdf dfn (448 KB) pdf zfn (389 KB)

5

2

3.       

Аудит

pdf dfn (532 KB) pdf zfn (457 KB)

5

1

4.       

Бухгалтерський облік

pdf dfn (636 KB) pdf zfn (651 KB)

5,6

1

5.       

Внутрішній аудит

pdf zfn (507 KB)

4,5

1,2

6.       

Внутрішній господарський контроль

pdf dfn (515 KB)

5

1

7.       

Звітність підприємства

pdf dfn (638 KB) pdf zfn (652 KB)

5

1

8.       

Облік в зарубіжних країнах

pdf zfn (462 KB) pdf
(476 KB)

5

1

9.       

Облік і звітність в оподаткуванні

  pdf dfn (623 KB) pdf zfn (649 KB)

5

1,2

10.   

Облік у банках

pdf dfn (708 KB)

5

1

11.   

Облік у бюджетних установах

pdf dfn (658 KB)

4,5

1,2

12.   

Облік у галузях економіки

pdf dfn (538 KB) pdf zfn (642 KB)

4

2

13.   

Облікова політика

pdf dfn (543 KB)

5,3

1

14.   

Управлінський облік

pdf dfn (809 KB) pdf zfn (750 KB)

5

1,2

15.   

Фінансовий аналіз

pdf dfn (473 KB) pdf zfn (449 KB) pdf zfn (453 KB)

5

1

16.   

Фінансовий облік

  pdf dfn (610 KB) pdf zfn (788 KB)

5,12

1,2

Магістр

1.       

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

pdf dfn (480 KB)

6

2

2.       

Облік зовнішньоекономічної діяльності

pdf dfn (640 KB)

6

1

3.       

Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні

pdf dfn (456 KB)

6

2

4.       

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

pdf dfn (474 KB)

6

1

5.       

Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами

pdf dfn (512 KB) pdf
(528 KB)

6

2

6.       

Організація обліку

pdf dfn (692 KB)

 6

2

 

Кафедра фінансів і банківської справи

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Банківська система

pdf dfn (399 KB)

5

1

2.       

Банківські операції 

pdf dfn (194 KB)

3

2

3.       

Банківські ризики та методи їх вимірювання

pdf dfn (190 KB)

3

2

4.       

Бюджетна система

pdf dfn (654 KB)

5

2

5.       

Бюджетування  діяльність суб’єктів господарювання

pdf dfn (207 KB)

5

2

6.       

Валютний ринок

pdf dfn (548 KB)

4

2

7.       

Гроші та кредит

pdf dfn (231 KB)

4

2

8.       

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

pdf dfn (257 KB) pdf zfn (383 KB)

4

1

9.       

Інвестування

pdf dfn (241 KB) pdf zfn (244 KB)

4

1

10.   

Місцеві фінанси

pdf dfn (217 KB)

5

2

11.   

Операції банківських та небанківських установ

pdf dfn (171 KB)

5

2

12.   

Організація діяльності комерційного банку

pdf dfn (166 KB)

3

2

13.   

Податкова система

pdf dfn (184 KB)

5

2

14.   

Страхування

pdf dfn (209 KB)

5

2

15.   

Фінанси

  pdf dfn (853 KB) pdf zfn (698 KB)

5

1,2

16.   

Фінанси підприємства

pdf dfn (196 KB) pdf zfn (189 KB)

5

1

17.   

Фінанси страхових організацій

pdf dfn (273 KB) pdf zfn (279 KB)

4

1

18.   

Фінанси, гроші та кредит

pdf dfn (494 KB)

5

2

19.   

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

pdf dfn (187 KB) pdf zfn (183 KB)

4

1

20.   

Фінансове посередництво

pdf dfn (175 KB)

4

2

21.   

Фінансовий ринок

pdf dfn (147 KB)    pdf zfn (302 KB)

4

1

22.   

Центральний банк і грошово-кредитна політика

pdf dfn (282 KB) pdf zfn (179 KB) pdf
(270 KB)

4

1

Магістр

1.       

Бюджетний менеджмент

pdf dfn (665 KB)

6

2

2.       

Проектне фінансування

pdf dfn (736 KB)

6

2

3.       

Публічні фінанси

pdf dfn (202 KB)

6

2

4.       

Ринок фінансових послуг

pdf dfn (228 KB)

6

1

5.       

Страховий менеджмент

pdf dfn (603 KB)

6

1

6.       

Фінанси корпорацій

pdf dfn (199 KB)

6

2

7.       

Фінансовий менеджмент

pdf dfn (353 KB)

6

1

8.       

Фінансовий менеджмент у банку

pdf dfn (556 KB)

6

2

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Адміністративний менеджмент 

pdf (342 KB) pdf dfn (278 KB) pdf zfn (342 KB)

5

2

2.       

Економічна безпека

pdf dfn (1.51 MB) pdf zfn (220 KB)

5

2

3.       

Електронний маркетинг

pdf dfn (614 KB)

6

1

4.       

Етика бізнесу

pdf dfn (346 KB)

5

1

5.       

Інноваційний маркетинг

pdf dfn (595 KB) pdf zfn (860 KB)

3

1

6.       

Інфраструктура товарного ринку

pdf dfn (601 KB)

5

1

7.       

Комунікативний менеджмент

pdf dfn (296 KB)

6

1

8.       

Логістика

pdf dfn (273 KB)

5

1

10.   

Маркетинг

pdf dfn (695 KB) pdf zfn (490 KB) pdf zfn (1.01 MB)

10

1,2

11.   

Маркетинг послуг

pdf dfn (925 KB)

6

1

12.   

Маркетингова політика розподілу

  pdf dfn (567 KB)

3

1

13.   

Маркетингова товарна політика

pdf dfn (788 KB)

4

1

14.   

Маркетингове ціноутворення

pdf dfn (674 KB) pdf zfn (1.02 MB)

3

1

15.   

Маркетингові дослідження

pdf dfn (073) (630 KB) pdf dfn (075) (626 KB) pdf zfn (075) (631 KB) pdf zfn (073) (629 KB) pdf
(630 KB)

6,4

1,2

16.   

Менеджмент

pdf dfn (260 KB) pdf dfn (073) (1.52 MB) pdf zfn (231 KB)

10

1,2

17.   

Менеджмент підприємства

pdf dfn (381 KB)

5

1

18.   

Мерчандайзинг

pdf dfn (608 KB) pdf zfn (1.02 MB)

4

2

19.   

Операційний менеджмент

pdf dfn (273 KB) pdf zfn (339 KB)

4

1

20.   

Організація торгівлі

pdf dfn (075) (774 KB) pdf dfn (076) (782 KB)

6

1

21.   

Паблік релейшнз

pdf dfn (813 KB) pdf zfn (801 KB)

5

2

22.   

Поведінка споживачів

pdf dfn (855 KB) pdf zfn (872 KB)

4

2

23.   

Рекламний менеджмент

  pdf dfn (1.00 MB) pdf zfn (436 KB)

3

1

24.   

Стратегічний менеджмент

pdf dfn (1.98 MB) pdf dfn 241 (212 KB) pdf zfn (215 KB) pdf zfn 241 (209 KB)

4

1

25.   

Теорія організації

pdf dfn (630 KB)

6

2

27.   

Управління персоналом

pdf dfn (1.36 MB) pdf dfn 071 (1.36 MB) pdf dfn 073 (1.36 MB) pdf dfn 075 (245 KB) pdf zfn (188 KB) pdf zfn 072 (192 KB) pdf zfn 073 (186 KB)

4

1,2

Магістр

2.       

Корпоративне управління

  pdf dfn (304 KB)

6

2

4.       

Маркетинговий менеджмент

  pdf dfn (330 KB)

6

2

5.       

Менеджмент організацій

  pdf dfn (414 KB)

6

1

6.       

Публічне адміністрування

pdf dfn (303 KB)

6

1

7.       

Стратегічне управління

pdf dfn (219 KB)

6

1,2

8.       

Стратегічний маркетинг

pdf dfn (615 KB)

6

2

10.   

Управління якістю

pdf dfn (604 KB)

6

1

 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра загальноінженерних  дисциплін та обладнання

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Автоматизація виробничих процесів

  pdf dfn (472 KB)

6

1

2.       

Автоматизація харчових виробництв

7

2

3.       

Апарати холодильних установок

  pdf dfn (277 KB)

5

1

4.       

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

  pdf dfn (327 KB)

5

1

5.       

Безпеки життєдіяльності та захист навколишнього середовища

  pdf dfn (336 KB)

5

1

6.       

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

  pdf dfn (469 KB)

5

2

7.       

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

5

1

8.       

Гідравлічні машини

  pdf dfn (522 KB)

4

1

9.       

Гідрогазодинаміка

  pdf dfn (825 KB)

4

1

10.   

Електрообладнання енергетичних установок

  pdf dfn (553 KB)

7

2

11.   

Електротехніка

3

1

12.   

Електротехніка та електроніка

  pdf dfn (806 KB)

5

1

13.   

Енергозбереження

7

2

14.   

Захист навколишнього середовища та екологія

3

1

15.   

Інформатика та інформаційні технології

  pdf dfn (701 KB) , pdf zfn (928 KB)

5

2

16.   

Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика

5

1

17.   

Метрологія, стандартизація і сертифікація

  pdf dfn (584 KB)

5

1

18.   

Механізація ВРТС робіт у галузі

pdf dfn (586 KB)

6,5

1

19.   

Механічне обладнання харчових виробництв

5

2

20.   

Нарисна геометрія та інженерна графіка

  pdf dfn (542 KB)

5

2

21.   

Опір матеріалів

  pdf dfn (725 KB)

6

1

22.   

Основи кондиціювання повітря

  pdf dfn (441 KB)

5

1

23.   

Основи проектування холодильних систем

  pdf dfn (504 KB)

5

2

24.   

Прикладна механіка, процеси та апарати харчових виробництв

  pdf dfn (411 KB) , pdf dfn (411 KB)

3

1

25.   

Процеси і апарати харчових виробництв

10

          1,2

26.   

Системи автоматизованого проектування

  pdf dfn (469 KB)

4

1

27.   

Стандартизація, сертифікація і метрологія

  pdf dfn (585 KB)

5

2

28.   

Статистика

  pdf dfn (837 KB) , pdf zfn (582 KB)

5

1

29.   

Сучасні комп’ютерні технології в галузі

4

1

30.   

Теоретична механіка

  pdf dfn (474 KB)

5

1

31.   

Теоретичні основи холодильної техніки

  pdf dfn (798 KB)

5

1

32.   

Теорія механізмів та машин

5

2

33.   

Тепломасообмін

  pdf dfn (474 KB)

5

1

34.   

Теплотехнічні вимірювання та прилади

  pdf dfn (796 KB)

5

1

35.   

Технічна термодинаміка

  pdf dfn (470 KB)

4

1

36.   

Вища математика

  pdf dfn1 (459 KB) , pdf dfn2 (452 KB)

11

1,2

37.   

Технологічне обладнання харчових виробництв

11

1,2

38.   

Технологічне холодильне обладнання

  pdf dfn (259 KB)

5

2

39.   

Технологічні основи машинобудування

  pdf dfn (434 KB)

5

1

40.   

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

  pdf dfn (486 KB)

5

           1,2

41.   

Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства

3

1

42.   

Фізика

  pdf dfn (570 KB)

7

2

43.   

Холодильне технологічне та торговельне обладнання харчових виробництв

5

1

44.   

Холодильні машини

  pdf dfn (994 KB)

5

1

45.   

Холодильні установки

  pdf dfn (807 KB)

7

2

46.

Енергозберігаючі технології

  pdf dfn (490 KB)

6 1

Магістр

1.       

Енергетичний інжиніринг

6

2

2.       

Інформаційні технології економічних досліджень

5

2

3.       

Методологія викладання технічних дисциплін

pdf dfn (576 KB)

6

1

4.       

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

6

1

5.       

Методологія створення прогресивного механічного обладнання

6

1

6.       

Методологія створення прогресивного теплового обладнання

6

1

7.       

Методологія створення прогресивного холодильного обладнання

6

1

8.       

Мехатроніка

6

2

9.       

Моделювання геометричних об`єктів

6

2

10.   

Розрахунок та конструювання апаратів в галузі

6

2

11.   

Соціально-економічна статистика

pdf dfn (478 KB)    pdf zfn (427 KB)

5

1

12.   

Теоретичні основи та сучасні методи інтенсифікації процесів харчових виробництв

  pdf dfn (610 KB)

6

1


 

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.                   

Бізнес-проектування в туризмі

  pdf dfn (645 KB) pdf zfn (754 KB)

6

2

2.                   

Географія туризму

pdf dfn (838 KB) pdf zfn (876 KB)

6

1

3.                   

Історія української державності та культури

pdf dfn (762 KB) pdf zfn (832 KB)

5

1

4.                   

Курортна справа

pdf dfn (352 KB) pdf zfn (293 KB)

5

1

5.                   

Міжнародний туризм

pdf dfn (594 KB) pdf zfn (560 KB)

5

1

6.                   

Організація ділового туризму та виставкової діяльності

pdf dfn (385 KB) pdf zfn (301 KB) pdf zfn(s) (308 KB)

5

1

7.                   

Організація екскурсійної діяльності

  pdf dfn (336 KB) pdf zfn (304 KB)

5

2

8.                   

Організація туристичних подорожей

pdf dfn (589 KB) pdf zfn (908 KB)

4

2

9.                   

Основи музеєзнавства

pdf dfn (548 KB) pdf zfn (329 KB)

5

2

10.               

Основи туризмознавства

pdf dfn (589 KB) pdf zfn (813 KB)

5

1

11.               

Практика з організації туристичної діяльності

pdf zfn (908 KB)

3

2

12.               

Рекреаційні комплекси світу

pdf dfn (789 KB) pdf zfn (859 KB)

5

1

13.               

Ринок туристичних послуг

6

2

14.               

Ринок туристичних послуг

  pdf dfn (622 KB) pdf zfn (548 KB)

5

2

15.               

Спеціалізований туризм

pdf dfn (447 KB) pdf zfn (299 KB) pdf zfn (296 KB)

5

2

16.               

Туроперейтинг

  pdf dfn (444 KB) pdf zfn (687 KB)

5

1

17.               

Управління бізнес процесами в туризмі

  pdf dfn (539 KB) pdf zfn (711 KB)  

5

1

Магістр

1.       

Екскурсологія

pdf dfn (334 KB) pdf zfn (289 KB)

6

1

2.       

Інноваційні технології в туризмі

pdf dfn (548 KB) pdf zfn (619 KB)

6

2

3.       

Міжнародна туристична логістика

pdf dfn, (833 KB)   pdf zfn (894 KB)

6

2

4.       

Міжнародний туризм

pdf dfn (614 KB)

6

1

5.       

Програмний туроперейтинг в міжнародному туристичному бізнесі

  pdf dfn (856 KB) pdf zfn (829 KB)

6

2

6.       

Туризмологія 

  pdf zfn (873 KB)

6

1

7.       

Управління якістю туристичних послуг

  pdf dfn (390 KB) pdf zfn (689 KB)

6

2

 

Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Барна справа та організація роботи сомельє

pdf dfn (142 KB)

6

1,2

2.       

Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель

  pdf dfn (323 KB)

4

1

3.       

Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу

  pdf dfn (326 KB)

4

1

4.       

Інфраструктура готельного і ресторанного господарства

pdf dfn (404 KB) pdf dfn (404 KB) pdf zfn (358 KB)  

3

1

5.       

Комп'ютерне технологічне проектування

  pdf dfn (310 KB)

5

1,2

6.       

Кулінарна майстерність

pdf dfn (168 KB) pdf
(577 KB)

4

2

7.       

Кулінарне мистецтво країн світу

pdf dfn (873 KB) pdf zfn (621 KB)

3

1

8.       

Мікробіологія та товарознавство

pdf dfn (454 KB) pdf dfn (454 KB) pdf zfn (455 KB) pdf zfn (456 KB)

4

1

9.       

Організація готельного господарства

pdf dfn (984 KB) pdf dfn (10) (314 KB) pdf zfn (334 KB)

10

1,2

10.   

Організація ресторанного господарства

pdf dfn (600 KB) pdf dfn (517 KB) pdf zfn (455 KB) pdf zfn (334 KB)

pdf ТРГ dfn, zfn (284 KB)

pdf ГРС dfn, zfn (401 KB)

10

1,2

11.   

Основи кулінарної майстерності

  pdf dfn (168 KB) pdf zfn (472 KB)

4

2

12.   

Основи наукових досліджень та інтелектуальна власніст

  pdf dfn (173 KB)  ,   pdf zfn (208 KB)

5

1,2

13.   

Поглиблене вивчення готельно-ресторанної

  pdf pdf (324 KB) pdf zfn (640 KB)

5

1

14.   

Поглиблене вивчення організації ресторанного господарства

pdf zfn (426 KB)

8

1,2

15.   

Проектування закладів ресторанного господарства

pdf dfn (327 KB) pdf zfn (286 KB)

6

1

16.   

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

pdf dfn (489 KB) pdf zfn (445 KB)

5

1

17.   

Ремонт та обслуговування холодильної техніки

5

1

18.   

Стандартизація, сертифікація і метрологія

pdf dfn (386 KB)

5

2

19.   

Теоретичні основи харчових технологій

pdf dfn (532 KB) pdf zfn (358 KB)

5

1

20.   

Технологія продукції ресторанного господарства

pdf dfn (1.14 MB) pdf zfn (1.14 MB)

18

1,2

21.   

Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства

  pdf dfn (467 KB) pdf dfn (467 KB)  

5

1

22.   

Фізіологія, гігієна і санітарія

  pdf dfn (169 KB) pdf zfn (409 KB)

5

2

23.   

Харчова хімія

  pdf dfn (297 KB) pdf zfn (512 KB)

6

1,2

24.   

Харчова хімія та біохімія

  pdf dfn (2 sem) (249 KB) pdf zfn (384 KB)

11

1,2

25.   

Харчові технології

pdf dfn (570 KB) pdf zfn (571 KB)

15

1,2

Магістр

1.       

Інноваційні ресторанні технології

pdf dfn (722 KB)

4

2

2.       

Інноваційні технології у готельному господарстві

pdf dfn (770 KB)

6

2

3.       

Комп'ютерне моделювання в галузі

  pdf dfn (387 KB)

4

1

4.       

Методологія наукової творчості

pdf dfn (249 KB)

6

1

5.       

Науково-дослідна робота та патентознавство

pdf dfn (901 KB) pdf zfn (614 KB)

6

2

6.       

Національні кухні країн світу

pdf dfn (920 KB) pdf zfn (620 KB)

5

2

7.       

Організація санаторно-курортного господарства

pdf dfn (588 KB)

6

2

8.       

Технологічні основи безпеки харчових продуктів

pdf dfn (985 KB) pdf zfn (702 KB)

6

2

9.       

Технологія спеціальних продуктів

pdf dfn (444 KB) pdf zfn (442 KB)

4

2

10.   

Управління якістю та методи системного аналізу продукції та послуг ресторанного господарства

pdf dfn (467 KB) , pdf zfn (465 KB)

6

1

 

 

Оцініть матеріал!
(6 голосів)