Донецький національний університет економіки і торгівлі
 імені Михайла Туган-Барановського

 

  50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16
  Телефон: +38 (056) 409 - 77 - 97
  http://www.donnuet.edu.ua/
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Загальний опис ДонНУЕТ
ДонНУЕТ є багатогалузевим закладом вищої освіти, що провадить освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, який забезпечує здобуття особами вищої та післядипломної освіти з урахуванням їхніх  покликань, інтересів та здібностей, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.
Університет було створено постановою Ради Народних Комісарів № 19/672 від 12 липня 1920 р. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1890 від 30 листопада 1998 р. Університет отримав назву Донецький державний університет економіки і торгівлі. У 2000 р. Університету було присвоєно ім’я Михайла Туган-Барановського.
Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. Університету було надано статус національного.
Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності.


Ліцензійний обсяг прийому студентів складає з підготовки:

 • бакалаврів: 1400 студентів
 • магістрів:     495 студентів

Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет був акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р.). В 2014 р. було отримано черговий сертифікат про акредитацію (серія РД-ІV № 0572886 від 15.12.2014 р.), яким Університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу четвертого рівня.
За досягнуті успіхи в підготовці фахівців і у зв’язку з 50-річчям від дня заснування у 1970 р. Університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.
За вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти України колектив Університету нагороджений: Міжнародною кадровою Академією – Орденом «Пошани» (2002 р.), у рамках Міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна» - Срібною стелою та Дипломом Якості (2003 р.), срібною медаллю «10 років Незалежності України», орденом «Святий Дмитро Солунський», бронзовою медаллю за підсумками VIII Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта–2005».

Істотні здобутки Університету за період 2006-2019 рр. за усіма напрямами роботи було відмічено:

 • на державному рівні: подякою прем’єр-міністра України «За вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки в галузі економіки і торгівлі, підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового сектору економіки та високі наукові здобутки» (2010 р.); Дипломами Міністерства освіти і науки України «За міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» (2007 р.); «За розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу» (2007 р.); срібною медаллю XI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта – 2008», золотими медалями: Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – Абітурієнт – 2010» у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу», міжнародних виставок «Інноватика в сучасній освіті» (2010 р., 2012 р., 2013 р.) у номінації «Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці»; Дипломами Міністерства освіти і науки України за результатами участі у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра» (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 р.) – за активну профорієнтаційну роботу серед молоді та високу професійну підготовку фахівців; «Інноватика в освіті України» (2010 р., 2012 р.) – за активне впровадження у навчальний процес освітніх інновацій; «Сучасні начальні заклади-2011», «Сучасна освіта в Україні» (2011 р.) – за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти, «Сучасні заклади освіти - 2013» - за вагомий внесок у розвиток національної освіти; дипломами МОНУ «Лідер вищої освіти України - 2012» та «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України – 2012», дипломом національної конфедерації профспілок України за участю у шостому всеукраїнському конкурсі наукових робіт серед студентської молоді у номінації «Кращий вищий навчальний заклад України - 2012 року»;
 • на місцевому рівні: почесним орденом «140 років Донецьку» (2010 р.), Почесною відзнакою Донецької міської ради «За заслуги перед містом» (2010 р.); Відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест» (2010 р.); Подякою Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації «За значний внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Донецькій області» (2010 р.); Почесним дипломом Президії торгово-промислової палати України «За заслуги у сприянні розбудови національної економіки, успішне впровадження ринкових механізмів, ефективну співпрацю з Донецькою ТПП» (2010 р.); Дипломом Форуму лідерів студентських профспілкових організацій за перемогу у номінації «Кращий волонтерський проект» (2012 р.). Дипломами та грамотами Криворізької міської Ради та Металургійної районної у м. Кривий Ріг ради.

ДонНУЕТ здобув Гран-прі «Лідер вищої освіти України» на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012». Нагороджений Міжнародним знаком «Золота медаль Сократа» за вагомі наукові дослідження та їх розповсюдження (м. Лондон, Великобританія, 2012 р.).
За результатами рейтингу МОН України університет тричі був переможцем у групі економічних та гуманітарних вищих навчальних закладів (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 н.р.).
У 2008 р. ДонНУЕТ здобув членство в Європейській Асоціації Університетів та Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи й Чорноморського регіону, а у вересні 2010 р. ‑ приєднався до Болонського процес в рамках підписання Великої Хартії університетів в м. Болонья (Італія).
У 2013 році ДонНУЕТ було нагороджено Грамотою За заслуги перед Українською Православною Церквою та в пам'ять 1025-річчя Хрещення Київської Русі, та Орденом Української Православної Церкви Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого.

В Університеті розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.

У зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією на Сході України та продовженням збройного конфлікту на території м. Донецьк, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1178 від 17.10.2014 р., діяльність ДонНУЕТ здійснюється у м. Кривий Ріг.

Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, починаючи з 1 вересня 2016 року, здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями (переліку 2015 року):

 • 051 “Економіка”,
 • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Навчальний процес забезпечують кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, кафедра підприємництва і торгівлі.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського видає науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ. Серія «Економічні науки» (з 1999 р.), тематичні збірники наукових праць «Торгівля і ринок України» (з 1994 р.), «Обладнання та технології харчових виробництв» (з 1998 р.), які включені до таких міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем, як Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, а також тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем «Інтелект. Особистість. Цивілізація» (з 2003 р), включений до Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на розвиток партнерських стосунків з ВНЗ зарубіжних країн, експорт освітніх послуг, спільних освітніх і наукових проектів і досліджень, а також на активізацію академічного обміну студентами.
ДонНУЕТ є членом  Європейської Асоціації Університетів,  Великої Хартія Університетів, Асоціації економічних університетів Південно-східної Європи і Чорноморського регіону, Міжнародної Асоціації торгово-економічної освіти, Асоціації "Євразійський економічний клуб учених".
У 2015-2016 н.р. університет продовжив співпрацю з Міжнародною програмою ТЕМПУС у складі консорціуму міжнародного проекту: 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, «Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (SpinOff)» - «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні».

Академічне керівництво


ПІБ (вчене звання та науковий ступінь)

Посада

Розташування (кабінет)

Контактний номер телефону, електронна пошта

Чернега Оксана Богданівна (доктор економічних наук, професор)

В.о. ректора

вул. Трамвайна, 16, к. 404

+38 (056) 409 - 77 - 91
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Никифоров Родіон Петрович (кандидат технічних наук, доцент)

Перший проректор

вул. Трамвайна, 16, к. 409/1

+38 (056) 409 - 77 - 97
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нєізвєстна Олена Володимирівна (кандидат економічних наук, доцент) 

Директор навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування  вул. Трамвайна, 16, к. 511 

+38 (066) 846 - 96 - 93 
+38 (067) 302 - 41 – 03

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Коренець Юрій Миколайович Директор навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму вул. Трамвайна, 16, к. 508 +38 (050) 812 - 99 - 78
+38 (067) 866 - 13 - 09
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Богатирьова Галина Андріївна (кандидат педагогічних наук, доцент) Вчений секретар вул. Трамвайна, 16, к. 312 +38 (050) 592 - 14 - 93
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Снігур Катерина Володимирівна

В.о. керівника навчального відділу

вул. Трамвайна, 16, к. 409

+38 (056) 409 - 77 - 97
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Літус Олена Євгеніївна

Керівник відділу інноваційних освітніх технологій

вул. Трамвайна, 16, к. 409

+38 (056) 409 - 77 - 97
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Барченко Ольга Володимирівна

В.о. керівника відділу кадрів

вул. Трамвайна, 16, к. 302

+38 (056) 409 - 77 - 97
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ілляшик Ірина Андріївна

Головний бухгалтер

вул. Трамвайна, 16, к. 405

+ 38 (056) 409 - 77 - 94 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Академічний календар

2019/2020 навчальний рік розпочинається 02 вересня 2019 р., закінчується - 03 липня 2020 р.

Бакалаврат:

 

Складова навчального процесу

Тривалість

Термін

1 курс

Осінній семестр

13 тижнів

02 вересня - 01 грудня

Заліково-екзаменаційна сесія осіннього

семестру

3 тижні

02-22 грудня

Зимові канікули

6 тижнів

23 грудня – 02 лютого

Весняний семестр

15 тижнів

03 лютого - 17 травня

Заліково-екзаменаційна сесія весняного

семестру

3 тижні

18 травня - 07 червня

Літні канікули

12 тижнів

08 червня - 31 серпня

2 - 3 курс

Осінній семестр

13 тижнів

02 вересня - 01 грудня

Заліково-екзаменаційна сесія осіннього

семестру

3 тижні

02-22 грудня

Зимові канікули

6 тижнів

23 грудня – 02 лютого

Весняний семестр

15 тижнів

03 лютого - 17 травня

Заліково-екзаменаційна сесія весняного

семестру

3 тижні

18 травня - 07 червня

Виробнича практика

2 тижнів

08 червня - 21 червня

Літні канікули

8 тижнів

22 червня - 31 серпня

4 курс

Осінній семестр

13 тижнів

02 вересня - 01 грудня

Заліково-екзаменаційна сесія осіннього

семестру

3 тижні

02-22 грудня

Зимові канікули

6 тижнів

23 грудня – 02 лютого

Весняний семестр

15 тижнів

03 лютого - 17 травня

Атестаційний тиждень

1 тиждень

08 червня - 14 червня

 

Магістратура:

 

Складова навчального процесу

Тривалість

Термін

1 курс

Осінній семестр

13 тижнів

02 вересня - 01 грудня

Заліково-екзаменаційна сесія осіннього

семестру

3 тижні

02-22 грудня

Зимові канікули

6 тижнів

23 грудня – 02 лютого

Весняний семестр

15 тижнів

03 лютого - 17 травня

Заліково-екзаменаційна сесія весняного

семестру

3 тижні

18 травня - 07 червня

Літні канікули

12 тижнів

08 червня - 31 серпня

2 курс

Переддипломна практика

2 тижні

02 вересня – 15 вересня

Атестаційний тиждень

1 тиждень

16 вересня – 22 вересня

Виконання та захист дипломної роботи

13 тижнів

23 вересня- 22 грудня

 • Навчання за заочною формою відбувається згідно «Графіку організації навчального процесу за заочною формою навчання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2019-2020 навчальний рік» 
 • Навчання за заочною скороченою програмою підготовки відбувається згідно «Графіку організації навчального процесу заочної форми навчання за скороченою програмою підготовки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2019-2020 навчальний рік»

 

Освітні програми:

 

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код     спеціальності     

Назва спеціальності

 Ліцензований   обсяг

Підготовка бакалаврів

1

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

40

2

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

100

3

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

100

4

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

100

5

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

100

6

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

100

7

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

150

8

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

75

9

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

50

10

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

150

11

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

100

12

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

75

13

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

90

Підготовка магістрів

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

30

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

50

3

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

50

4

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

50

5

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

30

6

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

50

7

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

30

8

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

50

9

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

30

10

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

30

11

28

Управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

35

12

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

30


Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року, № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».

Загальні вимоги до зарахування

Прийом вступників на навчання до Університету здійснює Приймальна комісія ДонНУЕТ  згідно з Правилами прийому, що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України.
Детальну інформацію про правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розміщено на веб-сайті університету - http://donnuet.edu.ua (детальніше вкладення "Вступнику").
Реєстрація вступників здійснюється приймальною комісією за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, кабінет 310 (телефон: +38 (056) 409 - 77 – 90,  +38 (068) 222 - 60 – 54).

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств,  користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).
Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування.
При прийнятті на навчання осіб, які мають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності такого документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Присвоєння кредитів ЄКТС
У ДонНУЕТ діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система.
Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в ДонНУЕТ оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни.
60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року.
Для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати 240 кредитів.
Для отримання  другого (магістерського)  рівня вищої освіти студенту необхідно набрати  120 кредитів.

  
Організація навчального процесу в ДонНУЕТ здійснюється відповідно до: 

Закону України «Про Вищу освіту» від 1.07.2014, № 1556-VІІ,  

Положень Університету:

 1. Про організацію освітнього процесу – П ДонНУЕТ 02.01-01-2016
 2. Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту – П ДонНУЕТ 02.01-02-2015
 3. Про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за державним замовленням – П ДонНУЕТ 02.01-05-2018 (друга редакція)
 4. Про екзаменаційну комісію – П ДонНУЕТ 02.01-06-2015
 5. Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування – П ДонНУЕТ 02.01-07-2018 (друга редакція)
 6. Про самостійну роботу – П ДонНУЕТ 02.01-09-2016
 7. Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти – П ДонНУЕТ  02.01-11-2016
 8. Про організацію навчальних занять студентів малокомплектних груп – П ДонНУЕТ 02.01-15-2016
 9. Про організацію навчання за індивідуальним графіком – П ДонНУЕТ 02.01-16-2016
 10. Про апеляцію результатів підсумкового контролю – П ДонНУЕТ 02.01-17-2017
Детальніше в цій категорії: « Про ЄКТС Освітні програми »