По кафедрах ДонНУЕТ:

 • навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра обліку та аудиту

завідувач кафедри  1 посада

 • навчально- науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної  справи

 • завідувач кафедри 1       посада

Термін подання документів з дня опублікування по 08 листопада 2019 року до 16.00 год.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників буде здійснено відповідно Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347).

До заяви претендентів, особові справи яких знаходяться у відділі кадрів університету, додається список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період.

Для осіб, які не працюють в ДонНУЕТ, до заяви додаються: особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; дві фотокартки розміром 4 на 6 см; копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені особисто; копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення; копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 11), засвідченого особисто та ідентифікаційного номеру; копія документів про відношення до військового обов'язку (для військовозобов'язаних осіб); письмова згода на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних; список наукових та навчально-методичних праць; резюме; документи про підвищення кваліфікації або стажування впродовж останніх п'яти років.

Адреса подання документів: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16б, ДонНУЕТ (каб.303, відділ канцелярії та архіву), тел. (056) 409-77-97

з 9-00 до 16-30 (Пн.- Пт.)

archive Положення про обрання за конкурсом (991 KB)

Оголошення!

4 жовтня 2019, 10:27 am
Категорія Оголошення

12 листопада 2019 року о 9.00 в 510 аудиторії доцентом кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, к.т.н. Іриною Анатоліївною Назаренко буде проведена відкрита лекція з дисципліни «Організація ресторанного господарства» за темою «Організація роботи доготівельних цехів закладів ресторанного господарства».

Запрошуються всі бажаючі!!!

Випуск бакалаврів ДонНУЕТ 2019

28 червня 2019, 12:27 pm
Категорія Оголошення

Запрошуємо всіх бажаючих на урочисту церемонію вручення дипломів бакалаврам ДонНУЕТ 2019. Захід відбудеться 3 липня о 10.00. Місце зустрічі - актова зала.

Дії персоналу Університету у разі отримання інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту

Дана Пам’ятка визначає порядок першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі отримання інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту, в першу чергу об’єктів підвищеного ризику та життєзабезпечення.

Будь-­яке по­ві­до­м­лен­ня  (в то­му чи­с­лі ано­ні­м­не) про загрозу вчинення терористичного акту, пе­ре­да­не по те­ле­фо­ну, в пи­сь­мо­во­му ви­гля­ді, осо­би­с­то або в будь-якій іншій формі, має роз­г­ля­да­ти­ся як ре­аль­на за­гро­за жит­тю та без­пе­ці громадян, як­що не бу­де  до­ве­де­на не­пра­в­ди­вість на­веде­них у ньо­му да­них.

У разі отриман­ня анонімного повідомлення про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту в пи­сь­мо­во­му ви­гля­ді посадова особа по­ви­нна, не роз­го­ло­шу­ю­чи змі­с­ту до­ку­мен­та, як­най­швид­ше пе­ре­да­ти йо­го керівникові місцевого органу поліції або СБУ.

 1. При отриманні інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту, по можливості, уточнити:

- хто передає дане повідомлення;

- причини здійснення даного вчинку;

- які вимоги висуваються;

- можливий час вчинення терористичного акту.

 1. Негайно повідомити в поліцію по телефону: 102 та оперативного чергового Управління Служби безпеки України в області: (056) 744 85 19.
 1. До прибуття підрозділів поліції провести наступні заходи:

- припинити роботу, заняття;

- вжити заходів до евакуації робітників, учнів, службовців, документації і т.п. на безпечну відстань від ймовірного місця вчинення терористичного акту;

- не допустити проникнення сторонніх осіб, відвідувачів, покупців, клієнтів на об'єкт.

 1. У випадку виявлення предметів, що викликають підозру самостійно не намагатися приймати будь які дії по їх огляду, транспортуванню. Далі виконувати дії згідно з цією пам'яткою.

Керівнику підприємства (установи) по запобіганню терористичних актів при проведенні масових заходів

Ви несете відповідальність за безпеку Вашого персоналу, відвідувачів (клієнтів), за організацію і проведення профілактичних антитерористичних заходів у довіреному Вам підприємстві (установі).

З метою недопущення і запобігання терористичних актів на підприємстві (установі) необхідно:

- на робочих нарадах (планерках) проводити інструктажі антитерористичної спрямованості;

- звертати увагу на:

- стан огорожі, дверей у підвальні, горищні і приміщення, що пустують;

- підозрілі предмети або речі, залишені без догляду;

- припаркований на території, що прилягає до підприємства (установи), автотранспорт, що викликає підозру;

- вживати заходів щодо недопущення на територію підприємства (установи) сторонніх осіб;

- бути особливо уважним при наданні Ваших приміщень у наймання іншим особам;

- вишукати можливість виділення засобів для установки охоронно-пожежної сигналізації, закупівлі й установки переносних засобів пожежогасіння (вогнегасників), складанню договорів на охорону зі спеціалізованими охоронними підприємствами, устаткуванню приміщень кнопками екстреного виклику поліції.

У випадку виявлення предметів, що викликають підозру:

- не намагатися самостійно приймати будь які дії до їх огляду або  транспортування;

- негайно повідомити в поліцію по телефону: 102 та оперативного чергового Управління Служби безпеки України в області: (056) 744 85 19;

- до прибуття співробітників поліції силами своїх співробітників обмежити доступ до предмета сторонніх осіб;

- вжити заходів до евакуації учнів, службовців, документації і т.п. на безпечну відстань від ймовірного місця здійснення теракту, при евакуації не допускати прохід людей повз підозрілий предмет;

- забезпечити оточення небезпечної зони.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- торкати і переміщати підозрілі предмети;

- заливати рідинами, засипати ґрунтом, накривати будь якими матеріалами цей предмет;

- користуватися радіо апаратурою поблизу підозрілого предмета;

- робити температурний, звуковий, механічний і електромагнітний вплив.

У ВИПАДКУ ВИБУХУ НЕГАЙНО:

- викликати швидку допомогу по телефону: 103;

- викликати аварійно - рятувальну службу по телефону: 101;

- повідомити у поліцію по телефону: 102 та оперативному черговому Управління Служби безпеки України в області: (056) 744 85 19;

- повідомити інші необхідні аварійні служби.

Правила та порядок поводження і дій населення

1. Загальні рекомендації громадянам по діях в екстремальних ситуаціях

Тероризм — це метод, за допомогою якого організована група або партія прагне досягти проголошені нею цілі через систематичне використання насильства. Для нагнітання страху застосовуються такі методи терористичних дій як вибухи і підпали житлових та адміністративних будинків, магазинів, вокзалів; захоплення заручників, автобусів, викрадення літаків тощо. Для запобігання можливого терористичного акту або зменшення його наслідків необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів: не торкати у вагоні потяга (електрички, трамвая, тролейбуса, автобуса), під'їзді вдома або на вулиці (ринку, у громадських місцях і т.д.) безхазяйні пакети (сумки, коробки і т.д.) і не підпускайте до них інших. Повідомити про знахідку співробітникові поліції. У присутності терористів не виражати своє незадоволення, утримуватися від різких рухів лементів, стогонів.

2. Рекомендації щодо дій населення у конкретних ситуаціях

Дії у випадку виявлення підозрілого предмета, що може виявитися саморобним вибуховим пристроєм.

Якщо Ви знайшли підозрілий предмет – ні в якому разі не залишайте цей факт без уваги! Знаходячись у суспільному транспорті, опитаєте навколишніх Вас людей для того, щоб одержати інформацію про його хазяїна. Якщо такий не встановлений, негайно повідомите про знахідку водієві (машиністові, кондукторові, співробітникові поліції).

При виявленні підозрілого предмета в під'їзді свого будинку опитайте сусідів. Можливо, він належить комусь з них. Якщо власник предмета не встановлений – негайно повідомите про знахідку у відділення поліції.

При виявленні підозрілого предмета в установі негайно повідомите про знахідку його керівникові (у школі - черговому адміністраторові). В усіх перерахованих випадках:

- не торкайте, не розкривайте і не пересувайте знахідку;

- зафіксуйте час її виявлення;

- постарайтеся зробити так, щоб люди відійшли якнайдалі від небезпечної знахідки;

- обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи;

- не забувайте, що Ви є основним очевидцем.

Пам’ятайте!

Зовнішній вигляд предмета може ховати його дійсне призначення. Як камуфляж для вибухових пристроїв використовуються звичайні сумки, пакети, згортки, коробки, іграшки тощо.

Батьки!

Ви відповідаєте за життя і здоров'я Ваших дітей. Роз'ясніть дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або в під'їзді, може становити небезпеку для їхнього життя.

Ще раз нагадуємо!

Не робіть самостійних дій зі знахідками або підозрілими предметами, що можуть виявитися вибуховими пристроями – це може привести до їх вибуху, численним жертвам, руйнуванням;

Як діяти, якщо Ви потрапили в перестрілку?

Якщо стрілянина застала Вас на вулиці:

- відразу ж ляжте й озирніться, виберіть найближче укриття і проберіться до нього, не піднімаючись у повний ріст. Укриттям можуть служити виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи, бордюри, канави тощо. З першою нагодою сховайтеся у під'їзді житлового будинку, в підземному переході і дочекайтеся закінчення перестрілки;

- необхідно вжити заходів для порятунку дітей, при необхідності прикрийте їх своїм тілом;

- по можливості повідомте про вказані події співробітників поліції.

Якщо стрілянина застала Вас в будинку, укрийтеся у ванній кімнаті та ляжте на підлогу – знаходитися в житловій кімнаті небезпечно через можливий рикошет.

Як діяти при захопленні автобуса (тролейбуса, трамвая) терористами?

Якщо Ви знаходитеся у захопленому терористами автобусі (тролейбусі, трамваї) намагайтеся дотримуватися наступних рекомендацій:

- не звертайте до себе уваги терористів, не дивіться їм в очі, зніміть ювелірні прикраси. Жінкам у міні-спідницях бажано прикрити ноги;

- заспокойтеся і спробуйте відвернутися від подій, що відбуваються, наприклад, почніть читати, розгадувати кросворди;

- не пересувайтеся по салону і не відкривайте сумки без дозволу терористів;

- огляньте салон, відзначте місця можливого укриття у випадку стрілянини;

- не реагуйте на провокаційну або зухвалу поведінку терористів;

- якщо спецслужби почнуть спробу штурму – негайно лягайте на підлогу між кріслами і залишайтеся у такому положенні до кінця штурму;

- після звільнення негайно залиште автобус (тролейбус, трамвай) – не виключена можливість попереднього його мінування терористами і вибуху (загоряння).

Як діяти, якщо Ви опинились в заручниках

Якщо Ви виявилися в заручниках:

- не допускайте дій, що можуть спровокувати нападаючих до застосування зброї;

- переносіть позбавлення, образи і приниження, не дивіться в очі злочинцям, не поводьтеся зухвало;

- не допускайте істерики і паніки, виконуйте вимоги злочинців, не заперечуйте їм, не ризикуйте своїм життям і життям оточуючих;

- перш ніж що-небудь зробити (сісти, встати, попити, сходити в туалет тощо) запитаєте дозволу в злочинців;

- якщо ви поранені, постарайтеся не рухатися. Цим Ви запобіжите додатковій втраті крові.

У ході дій спецслужб по звільненню заручників:

- лежіть на підлозі обличчям вниз, голову закрийте руками і не рухайтеся;

- тримайтеся по можливості подалі від дверей та вікон;

- ні в якому разі не біжіть назустріч працівникам спецслужб або від них, тому що Вас можуть прийняти за злочинця.

Дії при одержанні інформації про евакуацію

Якщо інформація про початок евакуації застала Вас у квартирі:

- візьміть документи, гроші, цінності;

- відключіть електрику, газ, воду, загасіть в печі (каміні) вогонь;

- надайте допомогу в евакуації літнім, важко хворим людям та дітям;

- закрийте вхідні двері на замок;

- повертайтеся в залишене приміщення тільки після дозволу відповідальних за евакуацію осіб.

Рекомендації керівникам підприємств, організацій, установ по діях в екстремальних ситуаціях

Заходи при виявленні підозрілого предмету, що може виявитися вибуховим пристроєм

Запобіжні заходи:

- жорсткість пропускного режиму при вході (в'їзді) на територію установи;

- щоденні обходи території установи і її огляд на предмет своєчасного виявлення вибухових пристроїв або підозрілих предметів;

- періодична перевірка складських приміщень; ретельний підбір і перевірка кадрів;

- при здачі складських приміщень в оренду рекомендується включати в договір пункти, що дають право при необхідності перевіряти їх за вимогою керівника установи.

У випадку виявлення підозрілого предмета, що може виявитися вибуховим пристроєм:

- сповістити про це в правоохоронні органи;

- дати співробітникам вказівку знаходитися на безпечній відстані від виявленого предмету, не наближатися, не торкати, не розкривати і не переміщати знахідку;

- при необхідності приступити до евакуації людей відповідно до наявного плану;

- забезпечити безперешкодний під'їзд до місця виявлення предмета автотранспорту правоохоронних органів, медичних, пожежних і інших служб;

- до моменту прибуття оперативно-слідчої групи забезпечити присутність осіб, що знайшли знахідку.

Порядок прийому повідомлень, що містять погрози терористичного характеру, по телефону і письмово.

При прийомі телефонного повідомлення, що містить інформацію терористичного характеру:

- постарайтеся дослівно запам'ятати розмову і зафіксувати її на папері;

- по ходу розмови відзначте стать, приблизний вік, особливості мови особи, що телефонувала (голос, темп мови, вимова, манера мови тощо);

- відзначте звуковий фон (шум, звуки, голоси);

- визначите характер дзвінка (міський або міжміський);

- зафіксуйте точний час початку розмови і його тривалість;

- при наявності на Вашому телефонному апараті автомата визначення номера – запишіть номер, що визначився.

При одержанні письмової погрози:

- покладіть документ у чистий поліетиленовий пакет і тверду папку;

- не залишайте на ньому відбитків своїх пальців;

- не розширюйте коло осіб, знайомих зі змістом документа;

- не зшивайте документ, не склеюйте, не згинайте і не мніть його, не робіть на ньому написів.

ПАМ'ЯТКА для пасажирів, водіїв автобусів, трамваїв, таксі, кондукторів, працівників установ на випадок виявлення вибухових речовин, виникнення екстремальної ситуації

При виявленні вибухових речовин або підозрілих предметів, в яких може знаходитися вибухівка (дипломати, сумки, коробки, пакети), з метою запобігання вибуху необхідно знати наступні правила:

- забороняється торкати і переміщати підозрілий предмет, засипати його ґрунтом або піском;

- забороняється користуватися електрорадіоапаратурою поблизу даного предмету;

- забороняється робити температурні, звукові, механічні, електромагнітні впливи на вибухові предмети;

- при виявленні хоча б одного підозрілого предмету не здійснювати пошук інших вибухонебезпечних предметів.

Водіям автобусів, трамваїв, таксі, кондукторам при виявленні підозрілих предметів необхідно негайно заглушити двигун (у трамваях і тролейбусах – знеструмити вагон) і вжити термінових заходів по евакуації пасажирів.

Повідомити про виявлення вибухових речовин або предметів, схожих на вибухові речовини, а також інформацію про терористичні акти, що готуються, вибухи, на найближчі чергові частини правоохоронних органів.

Категорично забороняється здійснювати які-небудь дії з виявленим підозрілим предметом.

ПАМ'ЯТКА у плані можливих диверсійно-терористичних актів для освітніх установ характерним є анонімне повідомлення про закладку саморобного вибухового пристрою в будинок, де знаходиться установа

Нагадуємо основну послідовність дій при отриманні такого повідомлення:

 1. Установити контакт з анонімом, ні в якому разі не виявляючи брутальності: представитися, назвати своє ім'я; спробувати заспокоїти особу, що повідомляє про вибуховий пристрій; завірити, що вимоги будуть негайно передані керівникові.
 1. З'ясувати вимоги аноніма й одержати інформацію про характер погрози: уважно вислухати і під диктовку записати всі його вимоги; під будь-яким приводом запропонувати повторити свої вимоги; задати уточнюючі питання про характер погрози і часу її реалізації, стимулюючи розповісти якнайбільше.
 1. З'ясувати мотиви дій аноніма: задати питання про цілі, що переслідує анонім, відповіді вислухати уважно, виявляючи співучасть; запропонувати анонімові інші шляхи реалізації його цілей.
 1. По закінченню розмови варто повторити основні моменти бесіди з ним, сказати ще раз, що усі вимоги будуть передані керівникові, переконати особу що дзвонила повторити дзвінок («Можете передати все це прямо нашому директорові, він підійде через 10 хвилин» тощо).
 1. Негайно доповісти про дзвінок керівникові та заповнити контрольний лист спостережень.
 1. Якщо у телефонному апараті немає визначника номера, то не класти слухавку після закінчення розмови на важіль, накрити її предметом, що виключає прослуховування розмов у приміщенні, де встановлений телефон (хутряна шапка, піджак, шарф, кофта і т.д.). До приїзду спецслужб розмови у приміщенні бажано припинити.

Порядок дій керівника освітньої установи:

 1. Не допустити паніки в довіреній установі;
 2. Не допустити розповзання слухів;
 3. Особисто або через довірену особу докласти про факт по телефону 102. Зайвих дзвінків в оперативні служби робити не треба (правоохоронні органи самостійно оповіщають взаємодіючі служби).
 4. Про отриману інформацію повідомити тільки начальникові служби безпеки.
 5. Провести організовану евакуацію по заздалегідь відпрацьованих сигналах (типу «Навчальна пожежна тривога! Усім залишити будинок» тощо).

Евакуацію проводити поза зоною можливо вражаючої дії підозрілого предмета.

ТЕЛЕФОНИ чергових служб при виникненні надзвичайних ситуацій

Чергова частина Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

102

(056) 756-50-01

(056) 745-44-64

067-612-80-92

050-046-37-02

093-701-61-01

Чергова частина Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області

(056) 744-85-19

(056) 791-94-01

(056) 791-92-47 факс

Чергова частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області

101

(056) 376-10-35

(056) 744-25-87

(056) 745-30-13

(056) 744-30-19 факс

Корпоративний Тиждень Знань АрселорМіттал Кривий Ріг, традиційно складається з безлічі майстер-класів, бізнес-ігр та інших розвиваючих заходів, в цьому році пройде з 10 по 15 червня в Університеті АрселорМіттал в Україні.

Для вас підготували понад 100 розвиваючих заходів від спікерів Києва та Кривого Рогу.

Основними навчальними напрямками в цьому році стануть навички та компетенції, необхідні в майбутньому.

Докладніше тут - https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=414

Програма заходу  pdf Learning week 2019 (5.56 MB)

Національний конкурс творчих робіт (есе) «Шлях становлення української державності» до Дня Незалежності України проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня обізнаності молоді про історію становлення України, як незалежної європейської держави, створення умов для творчого зростання обдарованої молоді.

Пріоритетні напрямки Конкурсу:

 • історія становлення України;
 • європейська ідентичність України;
 • економічна незалежність;
 • міжнародна політика країни;
 • соціальна політика країни;
 • культура;
 • церква;
 • інша тематика, виходячи з пріоритетних напрямків.

До участі у Конкурсі запрошуються: учні, члени Малої академії наук України, студенти заклади вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ України.

Конкурс проходить з 08.04.2019 по 24.08.2019.
Прийом конкурсних робіт забезпечується з 08.04.2019 по 31.07.2019.
Оцінювання конкурсних робіт експертною радою – до 20.08.2019.
Оголошення переможців – 23 серпня 2019 року.

pdf Положення про конкурс (2.95 MB)

Конкурсні роботи разом з заявкою направляються на е-адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), вказавши у темі повідомлення «На Конкурс».

Додаткова інформація: www.facebook.com/institute2015

Оргкомітет: Герасименко Олександр Олександрович, організатор Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

28 червня – 30 червня 2019 року на території Спортивно-оздоровчого табору «Дубовий гай», що знаходиться у с. Орлівщина, Новомосковського району Дніпропетровської області, відбудеться регіональний етап Всеукраїнського мультифестивалю «Студентська республіка» для студентів ВНЗ Дніпропетровської області. Дніпропетровський обласний осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентська республіка» запрошує студентів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського взяти участь у фестивалі.

Щороку студенти всіх університетів області об’єднуються в один великий молодіжний фестиваль, в рамках якого проводяться безліч заходів.

В рамках програми 2019 року планується проведення:

 1. Організаційно-навчальної гри (семінари, тренінги, дебати, проджект-менеджмент та ін.);
 2. Конкурсної програми (конкурс краси «Перша Леді», фестиваль короткометражного кіно, КВК, фотоконкурс, конкурс талантів);
 3. Спортивних заходів (волейбол, армрестлінг, футбол, тощо);
 4. Позаконкурсна програма (майстер-класи, ярмарок мистецтв, фотосушка, поетичні вечори, зустрічі з громадськими діячами області та міста, благодійні акції).

Кульмінацією програми є обрання студентського мера області, який включається в активну роботу молодіжного руху Дніпропетровщини.

За подробицями щодо підготовки команди студентів ДонНУЕТ до фестивалю звертатися до голови студентської ради - Степана Ткачова.

Запрошуємо всіх студентів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського прийняти участь у всеукраїнському конкурсі «Розумним Бути Модно». Автори переможних робіт отримують грошові гранти на оплату навчання. До участі запрошуються студенти всіх курсів та факультетів, державної або заочної форми навчання. Також участь у конкурсі пропонується взяти абітурієнтам Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Конкурс «Розумним Бути Модно» проводиться міжнародною корпорацією «Open Media Group» за підтримки партнерів:

 • http://www.likar.info/ - Інформаційний портал про здоров'я та медицину;
 • https://e-kvytok.kiev.ua/ - Сервіс продажу авіаквитків, жд квитків, автобусних білетів;
 • http://www.uaua.info/ - Інформаційний портал для батьків про дітей;
 • http://www.nadra.com.ua/ - Сервіс підбору кредитів онлайн, мікрокредитів.

Конкурсантам пропонується написати науково дослідну роботу на тему «Україна: проблеми та напрямки їх вирішення на шляху до інтеграції в ЕС».

За умовами, до конкурсу приймаються роботи, написані за спеціалізаціями:

 • Економіка;
 • Менеджмент (Управління);
 • Маркетинг;
 • Психологія;
 • Політологія;
 • Журналістика.

Праця має бути виконана в вигляді есе, мати об’єм від 1 до 30 стандартній аркушів А4, оформлених в електронному форматі (.doc). В роботі потрібно відобразити бачення студентом проблеми, питання, теми за обраним напрямом. В есе обов’язково повинні міститися: бачення проблеми чи питання за конкретним напрямом, шляхи вдосконалення та висновок.

Особлива увага приділяється вираженню самостійної думки конкурсантів в науковій роботі. Для запобігання копіювання матеріалів з відкритих джерел, всі роботи будуть проходити перевірку унікальності. Рекомендовані значення унікальності та рерайтингу - >85%.

Детальніша інформація за посиланням: http://www.likar.info/coolhealth/news-80853-vimogi-do-napisannya-robit-dlya-konkursu-rozumnim-buti-modno/

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ: http://www.likar.info/coolhealth/news-80853-vimogi-do-napisannya-robit-dlya-konkursu-rozumnim-buti-modno

Оцінювання конкурсних робіт буде проводитися незалежною комісією. Нагороди за найкращі роботи:

 • 1-е місце – грошовий грант на оплату річного навчання;
 • 2-е місце – грошовий грант на оплату навчання за 6 місяців;
 • 3-є місце - грошовий грант на оплату 3 місяців навчання.

Студенти державної форми навчання отримають гранти у вигляді стипендій.

Терміни проведення конкурсу:

 • Конкурс стартує з 27.05.2019.
 • Прийом конкурсних робіт розпочинається 25.06.2019 р.
 • Deadline – 30.09.2019 р.
 • Оцінювання конкурсних робіт експертною радою – до 20.10.2019 р.
 • Оголошення переможців – 23.10.2019 р.

Конкурсні роботи направляються на е-адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з темою повідомлення «На Конкурс».

25 травня 2019 року Кривий Ріг відзначає свою 244 річницю заснування.

На святкування запрошуються всі охочі містяни та гості.

Запрошуємо абітурієнтів та студентів Кривого Рогу взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ЗВО. Ці суми будуть розподілятися між учасниками, які написали найкращі роботи.

Наразі відкрито 2 номінації:

35.300 грн. - https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/

15.000 грн. - https://pizza.od.ua/ua/scholarship/

Участь повністю безкоштовна.

Ми оплачуємо навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, а також прагнемо знайти талановитих молодих спеціалістів.

Запитання та роботи можна надсилати через сайт або на пошту: lily@scholarshiр.events

Лілія Ярмоленко, куратор соціальних і благодійних проектів

16 травня 2019 року Виконком Металургійної районної у місті Кривому Розі ради запрошує всіх бажаючих на сьомий міський Парад вишиванок.

На Параді відбудеться урочисте пронесення 150-ти метрового Державного Прапору України. Обов'язковий дрес-код – вишиванки.

Реєстрація учасників Параду о 16.15 біля Георгіївської Дзвіниці.

Науковців запрошують отримати європейську стипендію. Українським науковцям, які працюють над перспективним проектом і хочуть розширити базу для його розвитку, пропонують взяти участь у конкурсі на отримання стипендії «Дії Марії-Склодовської-Кюрі (ДМСК)».

За інформацією Міністерства освіти і науки, пропозиція актуальна для вчених, які мають ступінь доктора наук або 4 роки досвіду науково-дослідницької роботи.

За умовами програми ДМСК, науковці отримають стипендію, яка покриватиме витрати на реалізацію проектів, проживання, робочі поїздки та супутні видатки.

Важливо, що отримувачем грантових коштів буде приймаюча інституція, а не конкретний вчений. Програма також передбачає можливість подачі заявки українських науковців на Всесвітню стипендію.

Податися на конкурс можуть науковців, які досліджують різні галузі - від фізики та лінгвістики до медичних наук.

Термін подачі заявки - до 11 вересня 2019 року.

Internship Programme of German Business for Ukraine

8 травня 2019, 11:43 am
Категорія Оголошення

Стипендії для українських студентів та молодих випускників, які мають змогу пройти 3-5 місячне стажування в німецькій компанії. Кінцевий термін подачі заявки - 15 червня.
Не дозволяйте вашим мріям бути мріями! 

pdf Plakat 2019 EN (1.82 MB)

pdf GIZ Factsheet SP UA print (3.96 MB)

pdf Buklet 2019 (1.56 MB)

Для отримання додаткової інформації відвідайте: http://stipendienprogramm-ukraine.de

Кафедра підприємництва і торгівлі Донецького національного університету імені Михайла Туган-Барановського запрошує колег, однодумців, науковців та практиків здобувачів долучитися до обговорення актуальних питань безпеки, розвитку, механізмів управління та правового забезпечення підприємництва, митної справи, товарознавства та комерційної діяльності. Прийом матеріалів для участі у VIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації», яка відбудеться 15 травня 2019 р., продовжується:

1) deadline 12.05.2019 р.

2) розміщення електронного збірника на сайті ДонНУЕТ за посиланням: www.donnuet.edu.ua – 15.05.2019 р.

3) розсилка авторам електронного збірника – після 15.05.2019 р.

Координатор проекту:

доцент Кондратюк Ольга Михайлівна,

тел. 097-507-03-33 (в робочі дні 900-1700).

Інформаційний лист конференції у вкладенні:  document Інформ лист НПК ДонНУЕТ 15 05 2019 (276 KB)

Виконком Криворізької міської ради у рамках проведення Днів Європи в Україні запрошує всіх бажаючих на захід у Кривому Розі.

Афиша 2

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» проводить серед науково-педагогічних працівників, студентів закладів вищої освіти опитування на тему «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії». Дослідження проводиться у квітні-червні 2019 року на умовах повної анонімності.

Посилання на електронну форму онлайн-опитування:

Респонденти зможуть заповнити анкету онлайн індивідуально у будь-який зручний для них час, відзначаючи відповідним чином вибраний ними варіант відповіді.

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» звертає увагу на Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України, недотримання яких загрожує життю та здоров’ю.

 

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» є експлуатантом швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті. Парк рухомого складу швидкісних поїздів складається з 10 електропоїздів HRCS-2 виробництва компанії «HYUNDAI Rotem», 2 електропоїздів ЕКр-1 «Тарпан» виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 2 поїздів на локомотивній тязі виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та 2 двоповерхових поїздів чеського виробництва «Skoda».

Наразі швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті здійснюють рейси зі столиці України до Харкова, Львова, Запоріжжя, Дніпра, Покровська, Костянтинівки, Одеси, Тернополя та інших обласних центрів, а також у міжнародному сполученні Київ – Перемишль. Щомісяця даними поїздами подорожують понад  400 тисяч пасажирів.

Scan30007

Scan30008
Scan30008
Scan30009
Scan30009
Previous Next Play Pause
1 2

Получи реальный опыт HR в крупной международной компании и построй свою карьеру вместе с Метинвестом. Мы запускаем масштабную оплачиваемую стажировку для студентов 3-6 курсов и выпускников факультетов социологии, психологии, экономики, журналистики, менеджмента.

Регистрируйся и проходи интервью online: http://metinvesthrinternship.ovr.com.ua

Попади в финал и стань частью нашей команды!

Направления стажировки (отделы):

 • HR аналитика
 • Экономика труда
 • Организационное развитие
 • Обучение и развитие персонала
 • Подбор, найм персонала
 • Внутренние коммуникации

Города стажировки: Мариуполь, Кривой Рог, Запорожье, Киев, Днепр.

Этапы отбора:
1. До 10 мая – регистрация, тестирование и онлайн-интервью
2. 14 мая – определение полуфиналистов
3. До 22 мая встречи-собеседования с руководителями HR служб, определение финалистов.

Стажировка начнется 1 июля и продлится до 23 августа (8 недель). Удачи и до встречи в офисе!

16 квітня 2019 року о 14.00 в актовій залі ДонНУЕТ відбудеться естрадний концерт «Квітуча весна» за участю студентів та викладачів як нашого Університету так і КВНЗ «Криворізький музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради.

Даний захід буде проведений вдруге, тому його можна вважати вже традиційним.

Особливістю цьогорічного концерту стане його формат, який передбачає виконання вокальних композицій під живий акомпанемент.

Запрошуємо всіх бажаючих!

Вхід вільний.

25 квітня 2019 року у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудється ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики».

 

09.00-09.30 – Реєстрація учасників (актова зала)

09.45-11.15 – Пленарне засідання (актова зала)

12.00-13.45 – Робота за секціями

 • Секція 1. Обліково-фінансова діяльність та інструментальні засоби моделювання економічних процесів в умовах нестійкої економіки (ауд. 510)
 • Секція 2. Актуальні проблеми сучасного філософсько-гуманітарного дискурсу (ауд. 402)
 • Секція 3. Стратегії функціонування суб’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів в умовах глобалізації (ауд. 311)
 • Секція 4. Сучасні проблеми маркетингу та менеджменту (ауд. 313)
 • Секція 5. Інноваційні технології ресторанно-готельного господарства та харчових виробництв (ауд. 314)
 • Секція 6. Економічний механізм управління підприємством (ауд. 403)

14.00-14.30 – Підведення підсумків роботи за секціями та нагородження учасників (актова зала)

 

Відповідальна особа – Ю.В. Штик.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до роботи загальноуніверситетської конференції.

Більше інформації тут: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики»

Запрошуємо всіх бажаючих на захід у рамках Проекту «Твій голос вирішить все!», який реалізовує ГО «Ти потрібен Україні» за сприянням Посольства США в Україні. Захід відбудеться 05 квітня 2019 р. об 11.00 год. в актовій залі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою проекту є мобілізація та активізація молодих членів суспільства, пояснення їм їх важливої ролі в будівництві країни через здійснення представницької демократії, тобто обрання Президента України та депутатів Верховної Ради України.

Захід є аполітичним, матеріал буде надаватись в ігровій формі, молоді буде прояснено значення виборів у функціонуванні держави.

Запрошуємо всіх студентів ДонНУЕТ на презентацію програми міжнародної виробничої практики в Республіці Болгарія, яка відбудеться 02 квітня 2019 року об 11.30 в актовій залі ДонНУЕТ. 

Телефон для довідок: + 38(096)-76-60-739 Дар'я Заікіна.

Дні кар'єри ЄС 2019

27 березня 2019, 12:02 pm
Категорія Оголошення

Представництво Європейського Союзу в Україні люб’язно запрошує молодь, представників громадських організацій. бізнесу, державної служби та активних громадян взяти участь у Днях кар’єри ЄС 2019. Безліч вакансій, можливості стажування та навчання, безкоштовні тренінги, надихаючі панельні дискусії, а також зустрічі з представниками європейських та великих українських компаній та багато іншого чекає на учасників під час Днів кар’єри ЄС. У Кривому Розі захід відбудеться 23 квітня 2019 року.

Місце проведення: Донецький юридичний інститут МВС України, вулиця Співдружності, 92а, м. Кривий Ріг. Малюгіна Наталія, тел.: (096) 291-03-69

Мета заходу – ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості для молоді в контексті європейської інтеграції України.

Під час Днів кар’єри ЄС гості зможуть дізнатися про світові/європейські тренди у професійних компетентностях; про те, як задовольнити попит роботодавців у кваліфікованих кадрах; про можливості навчання та стажування. Крім того молодь отримає поради від професіоналів щодо працевлаштування, написання резюме, проходження співбесід, а також зможе провести консультації з представниками комерційних компаній. Гості зможуть зустрітися та поспілкуватися з представниками різних мереж ЄС.

Більше інформації можна отримати та зареєструватися на захід можна на сайті: https://euroquiz.org.ua/career-days

Довідкова інформація: «Дні кар’єри ЄС» проводяться в рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні», що є. ініціативою Представництва Європейського Союзу та виконується Громадською організацією «Фундація «Відкрите суспільство». Партнерами проекту виступають Міністерство освіти та науки в Україні та Міністерство молоді та спорту в Україні.

Година Землі 2019

27 березня 2019, 11:59 am
Категорія Оголошення

Виконком Металургійної районної у місті Кривому Розі ради, Відділ у справах сім’ї та молоді інформує, що в рамках проведення всесвітньої кампанії Година Землі – 2019, 29 березня 2019 року о 12.00 в Криворізькому економічному інституті імені Вадима Гетьмана (вул. Медична, 6, лаунж-зона) відбудеться неформальна зустріч – діалог «Зміни на користь Землі». Запрошуються всі бажаючі (студенти та викладачі) відвідати захід та об’єднати свої зусилля для збереження природи нашої Планети.

З освітньою метою компанія «Space Logistics Ukraine» розпочала  всеукраїнський тур з лекцією “Космічна Україна. Те, що МИ робимо”. Усі бажаючі незалежно від віку зможуть прослухати лекцію шведського астроблогера Валентина Гаденова.

Сучасна космічна галузь України переживає період стагнації, у той час як її потенціал цілком дозволяє йти в напрямку розширення доступу до космосу за рахунок використання інновацій, подолання низки адміністративних та логістичних обмежень, а також ведення активної міжнародної діяльності задля обміну досвідом, що сприятиме концепції самостійного наземного старту.

Україна є космічною державою зі славетною історією. Саме завдяки видатним конструкторам українського походження, свого часу вдалося втілити в життя низку аеро-космічних проектів міжнародного значення.

Лекція буде охоплювати наступні теми:

 • Що таке космодром і навіщо він потрібен країні;
 • Космоекологія. Ракетне паливо та космічне сміття;
 • Космічні можливості. Введемо слухачів у курс подій, пов’язаних з космосом за останні роки;
 • Космос і українець. Як пересічному громадянину допомогти розвивати космічну інфраструктуру в Україні.

Запрошуємо викладачів та студентів завітати на захід та підтримати ініціативу наукового прориву для України.

Ініціатор заходу: Компанія «Space Logistics Ukraine»

Місце проведення: Дніпро, вул. Харківська 8А, поверх 4 (коворкінг Coworking 365)

Дата проведення: 28 березня 2019 року о 18.00

Контактний телефон: +38 (096) 405-70-70

Посилання на подію у Facebookhttps://www.facebook.com/events/2384788995139147/

Шановні студенти! У зв’язку зі змінами структури Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Наказ № 9 від 24 січня 2019 р.) та створенням з 25 березня 2019 р. Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування і Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму згідно з Положенням про студентське самоврядування ДонНУЕТ Студентська рада університету ініціює проведення виборів голів Студентських рад інститутів.

Конференція студентів інститутів відбудеться 25 березня 2019 року о 12.00 у 311 аудиторії. Делегатами на конференцію студентів інституту є старости академічних груп. Явка обов’язкова.

Голова Студентської ради університету Степан Ткачов (110 ауд.)

26 квітня 2019 року кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) проводить ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики».

Запрошуємо на відкриту лекцію

12 березня 2019, 6:37 pm
Категорія Оголошення

22 березня 2019 року о 9.00 в 311 ауд. доцентом кафедри міжнародної економіки та туризму, к.е.н. Ольгою Анатоліївною Ніколайчук буде проведена відкрита лекція з дисципліни «Міжнародна економіка» за темою «Міжнародна трудова міграція». Запрошуються всі бажаючі.

15 травня 2019 року кафедра підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) проводить VІIІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Економіка і управління в умовах глобалізації».

Згідно до наказу ДонНУЕТ від 01.03.2019 р. №35 оголошується конкурс на заміщення на 2 курсі денної форми навчання освітнього ступеню «бакалавр», навчання за інтегрованим навчальним планом, вакантного бюджетного місця за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Згідно до наказу ДонНУЕТ від 01.03.2019 р. №35 оголошується конкурс на заміщення на 2 курсі денної форми навчання освітнього ступеню «бакалавр» вакантного бюджетного місця за спеціальністю 051 «Економіка».

04.03.2019 року о 9.00 в аудиторії 311 відбудеться відкрита лекція старшого викладача кафедри підприємництва і торгівлі, к.е.н., доцента Котковського Володимира Станіславовича з дисципліни «Економіка підприємства» на тему «Матеріальні ресурси підприємства». Запрошуються всі охочі.

Шановні науковці, фахівці, студенти! Кафедра фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує взяти участь у IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації»

1 березня 2019 року о 10:30-11:50 (2 пара) в аудиторії 506 відбудеться відкрите заняття старшого викладача кафедри вищої математики та інформаційних систем Квітки Т.В. з дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика». Заняття проводитиметься у групах ОО-17,  ФІН-17. Тема: Нелінійна парна регресія.

Шановні науковці! Кафедра підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує взяти участь у підготовці колективної монографії «Соціально-економічна безпека підприємництва: сучасний теоретичний дискурс». Метою монографії є розвиток теоретичних положень та напрацювання актуальних практичних рекомендацій щодо забезпечення соціально-економічної безпеки підприємництва в Україні.

Шановні науковці, фахівці, практики! Кафедра фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує взяти участь у підготовці колективної монографії, яка готується за результатами виконання держбюджетної науково-дослідницької роботи «Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій» (номер державної реєстрації 0118U003859).

В Університеті 28 лютого 2019 року відбудеться об’єктове тренування з питань цивільного захисту на тему: «Дії керівного складу, сил цивільного захисту та учасників освітнього процесу Університету, після отримання інформації про розлив хлору на Радушанському складі зберігання хлору». Тренування триватиме з 10.00 до 13.00 години. Учасникам тренування суворо дотримуватися правил безпеки при підготовці та в ході його проведення.

Шановні студенти 2-4 курсів усіх спеціальностей університету! Запрошуємо вас перевірити свої знання і вміння з дисципліни, яка вчить правильно і виважено приймати рішення у бізнесі і яка є базою для вивчення багатьох фахових дисциплін (фінансів, бухгалтерського обліку та інших)  – економіці підприємства. Усіх зацікавлених у своєму професійному становленні  кафедра підприємництва і торгівлі запрошує взяти участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства». Олімпіада проводитиметься 21 лютого 2019 року в ауд. 510 о 1230-1350.

Шановні колеги, 26-27 лютого 2019 р. на базі ДонНУЕТ відбудеться тренінг з системи менеджменту якості (з 10.30 по 13.50). На час  проведення потрібно оформити перенесення навчальних занять викладачів, які задіяні у заході. Оформленням документів учасників займається провідний фахівець навчального відділу О.Л. Яковчук. По завершенню тренінгу учасники отримують сертифікат про підвищення кваліфікації. Тренінг продитиме Тарас Петрович Калита - член правління Української асоціації досконалості та якості (УАДЯ), директор ТОВ «КПЯ «Системи» (провідна консалтингова і навчальна організація УАДЯ), дійсний член Міжнародної гільдії професіоналів якості, сертифікований експерт з досконалості EFQM (Європейського фонду управління якістю).

19 лютого 2019 року о 9:00-10:20 (1 пара) в аудиторії 308 відбудеться відкрите заняття асистента кафедри вищої математики та інформаційних систем Ляшенко О.С. з дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології в галузі». Заняття проводитиметься у групі МН-16с. Тема: Графічний аналіз даних.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку і підтримки обдарованої студентської молоді в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 18 лютого 2019 року буде проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку і підтримки обдарованої студентської молоді в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 18 лютого 2019 року буде проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм».

Талановиті, амбітні та активні студенти університету! Всіх, хто цікавиться питаннями економічного розвитку підприємства, хто хоче пов’язати своє професійне життя з економікою і підприємництвом, хто мислить як раціональна (економічна) людина і постійно обраховує свої вчинки, кафедра підприємництва і торгівлі запрошує взяти участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», яка проводиться за спеціальністю «Економіка». Олімпіада проводитиметься: 18 лютого 2019 року в ауд. 510 о 1400-1520.

Виконком Металургійної районної у місті ради запрошує педагогічний та студентський колективи ДонНУЕТ взяти участь у  районних урочистостях (мітинг – реквієм та покладання квітів) з нагоди відзначення 30-ї річниці виведення військ з Афганістану та вшанування учасників бойових дій на території інших держав, які відбудуться 15 лютого 2019 р. о 09.00 біля  пам’ятника воїну – афганцю  (меморіальний комплекс у Металургійному районі).

19 лютого 2019 року о 12:30-13:50 (3 пара) в аудиторії 510 відбудеться відкрита лекція асистента кафедри вищої математики та інформаційних систем Копайгори О.К. з інформатики та інформаційних технологій. Лекція проводитиметься у групах: ТУР-18, МЕВ-18, ГМБ-18, ЕМБ-18, ТРГ-18, ГРС-18. Тема: Табличний процесор MS Excel. Робота з масивами.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку і підтримки обдарованої студентської молоді в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 19 лютого 2019 року в ауд. 510 о 14.00 буде проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа».

Кафедра обліку та аудиту запрошує бажаючих на інтелектуально-розважальну гру «Найкращий бухгалтер». Захід буде проходити 22 лютого 2019 року о 14.00 год. у актовій залі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за участі викладачів кафедри обліку та аудиту, студентів спеціальності «Облік і оподаткування» та учнів ЗОШ. Інтелектуально-розважальна гра спрямована на розвиток творчого, інтелектуального, культурного потенціалу студентів та майбутніх абітурієнтів, а також сприяє формуванню ділових якостей професійного спілкування.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку і підтримки обдарованої студентської молоді в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 13 лютого 2019 року проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку і підтримки обдарованої студентської молоді в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 21 лютого 2019 року проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

20 лютого 2019 року о 9.00 в лабораторії «Технології в ресторанному господарстві» доцентом кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, к.т.н. Іриною Анатоліївною Назаренко буде проведена відкрита лекція з дисципліни «Організація ресторанного господарства» за темою «Основи раціональної організації праці в закладах ресторанного господарства». Запрошуються всі бажаючі.

12 лютого 2019 року о 12.30 в аудиторії 402  доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, к.т.н. Аліна Вячеславівна Слащева проведе відкриту лекцію з дисципліни «Харчові технології» за темою «Технологія макаронного виробництва». Запрошуються всі бажаючі.

Запрошення на концерт

31 січня 2019, 1:57 pm
Категорія Оголошення

Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки запрошує викладачів і студентів на безкоштовний концерт камерної музики.

Запрошуємо таланти протягом 2019 року на участь у Всеукраїнських фестивалях і водночас відпочити на пасхальні свята у Львові, а влітку на березі моря у курортах Одеса, Скадовськ, Залізний Порт! А також: Захистіть музичну честь Вашого Рідного Краю на всеукраїнському рівні!

11 лютого 2019 року о 10.30 в лабораторії «Технології в ресторанному господарстві» доцентом кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, к.т.н. Світланою Юріївною Поповою буде проведена відкрита лекція з дисципліни «Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві» за темою «Нові формати сучасних закладів ресторанного господарства і їх розвиток». Запрошуються всі бажаючі.

Unilever Future Leaders' League 2019

24 січня 2019, 5:24 pm
Категорія Оголошення

Міжнародна компанія Unilever проводить національний відбір маркетингового кейс-чемпіонату для студентів. Переможець українського етапу буде представляти нашу країну в Лондоні на глобальному етапі. Хоча кейс з маркетингу, свої сили можуть спробувати усі охочі студенти різних напрямів навчання. Реєстрація до 2 лютого 2019 р. включно. Посилання на реєстрацію: https://unileaders.ru/ufll_ukraine

Випуск магістрів 2019

21 січня 2019, 9:51 pm
Категорія Оголошення

До уваги студентів та викладачів ДонНУЕТ! Запрошуємо всіх бажаючих на урочисту церемонію вручення дипломів випускникам-магістрам. Захід відбудеться 22 січня 2019 року, о 14.00, актова зала.

Просимо взяти участь у всесвітньому голосуванні на звання Спортсмена року 2018 по версії IWGA та підтримати нашого земляка, спортсмена-кікбоксера, чемпіона Європи – Орфана Сананзаде, який представляє Україну на міжнародному рівні (серед 25 спортсменів світу). Голосування триває до 31.01.2019 року. Проголосувати можна на сайті The World Games (голосувати можна кожні 24 години з однієї електронної адреси).

Запрошуємо на відкриту лекцію

30 листопада -0001, 2:02 am
Категорія Оголошення

29 січня 2019 року о 12.30 в аудиторії 403 доцентом кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, к.т.н. Ольгою Олександрівною Сімаковою буде проведена відкрита лекція з дисципліни «Фізіологія, гігієна та санітарія» за темою «Харчування та його вплив на стан здоров’я та гомеостаз організму людини». Запрошуються всі бажаючі.

29 січня 2019 року о 9.00 в аудиторії 402 доцентом кафедри іноземної філології та перекладу, к.ф.н. Анною Ігорівною Покулевською буде проведене відкрите практичне заняття в групі ГРС-15 з дисципліни «Практикум з іноземної мови» за темою «Людина та її характер». Запрошуються всі бажаючі.

Шановні студенти та співробітники ДонНУЕТ! Проявіть увагу до власного здоров'я. В Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4 782 випадки захворювання на кір, а за п'ять неповних місяців 2018 року – 16 819. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація. Перш за все інфекція передається повітряно-крапельним шляхом в організованих колективах у закритих приміщеннях. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Заходи, які зменшують ризик захворювання: дотримання температурного режиму, провітрювання, вологе прибирання, проведення дезінфекції.

Шановні студенти, їх батьки, педагоги! Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради запрошує Вас взяти участь у відкритті ялинкового містечка до Дня Святителя Миколая Чудотворця, що відбудеться 19 грудня 2018 року з 15.00 до 19.00 у парку Героїв (пр. Металургів. Металургійний район). На Вас чекають майстер-класи від народних ремісників, новорічна прянична феєрія, медовий вернісаж, вареники-фест, дитячі розваги,прогулянки верхи, ді-джей сет та робота резиденції Святого Миколая «Листи дитячих мрій і сподівань».

21 січня 2019 року у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені  Михайла Туган-Барановського відбудеться IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів». Метою конференції є всебічне дослідження та формування висновків щодо проблем маркетингу і менеджменту у фокусі викликів нової економіки. Участь в обговоренні візьмуть українські й іноземні науковці високого рівня.

Запрошуємо студентів ДонНУЕТ на презентацію стипендіальних програм Global UGRAD, що фінансуються США. Ці програми надають можливість студентам бакалаврату денної форми навчатися протягом одного академічного семестру в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США. Презентація відбудеться 13 грудня 2018 року о 12.00 в ауд. 402.

7-8 грудня 2018 року відбудуться щорічні різдвяні зустрічі у КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж «ДОР». Вхід вільний. Запрошуються всі бажаючі.

7 грудня 2018 року о 10.30 в аудиторії 505 доцентом кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н. Юрієм Федоровичем Гудзем буде проведене відкрите практичне заняття з дисципліни «Інвестування» за темою «Інвестиційні проекти: розробка та управління». Запрошується всі бажаючі.

Шановні студенти та співробітники університету, 30 листопада 2018 року о 15.30 в актовій залі університету відбудуться збори трудового колективу. Питання: прийняття оновленого статуту університету та колективного договору. Делегованим особам прохання з'явитися для участі. Делеговано Вас чи ні до роботи конференції - необхідно уточнювати в директоратах та у голови Профспілки.

30 листопада о 12:00 в актовій залі ДонНУЕТ відбудеться театралізована вистава за мотивами твору «Лісова пісня» видатної української письменниці Лесі Українки. Творчий захід пройде у межах «Тижнів української писемності та мови в ДонНУЕТ-2018» (9 листопада - 9 грудня 2018 року). В ролях студенти, викладачі та співробітники Універсітету. Приходьте - буде цікаво!

У четвер, 29 листопада, о 12:00 в актовій залі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського відбудеться творча зустріч з письменницею та поетесою Вікторією Галєх та презентація її книги «Розіп’ята муза» про маловідомі сторінкі життя і творчості Мерілін Монро. Запрошуються всі бажаючі. Вхід вільний.

Ви поринете у незабутню атмосферу, адже тема заходу "Апокаліпсис".

Студенти будуть танцювати, співати, жартувати та дарувати незабутні спогади!
Приходьте 27 листопада 2018 р. до актової зали ДонНУЕТ і отримайте масу вражень!

Початок о 14:00.

Відділ у справах сім’ї та молоді Виконкому Металургійної районної у місті Кривому Розі ради запрошує голів студентських рад, студентські ради навчальних закладів та активну, небайдужу молодь на міський благодійний аукціон «Звичайне диво», який відбудеться 23 листопада 2018 року о 17.00 у Палаці культури «Мистецький» (площа Володимира Великого, колишній ПК імені «Артема»). Доброчинний аукціон проводиться в допомогу дитячим будинкам сімейного типу, навчально-реабілітаційному центру «Перлина» та проекту «Будинок милосердя».

Святкування World Information Day у ДонНУЕТ

22 листопада 2018, 5:15 pm
Категорія Оголошення

Кафедра вищої математики та інформаційних систем ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського запрошує студентів, викладачів та усіх для кого Інформація та Інформатика є невід’ємною складовою життя, взяти участь у святкуванні  Всесвітнього дня інформації. Родзинкою події буде виступ першокурсників на тему «Інформаційні технології у твоїй майбутній професії», який відбудеться 28 листопада в 403 аудиторії о 10.30. На гостей чекає знайомство з сучасними, перспективними і актуальними інформаційними технологіями, що стосуються різноманітних спеціальностей університету.

Шановні студенти та працівники ДонНУЕТ! Пропонуємо Вашій увазі громадську петицію про запуск автобусного маршруту від ПівдГЗК до ПівнГЗК. Голосуйте, якщо для Вас це додаткова можливість дістатися до університету комфортним чином! На всеукраїнській платформі електронного врядування і демократії  «Розумне Місто» зареєстровано відповідну петицію № 4266. Не стій осторонь - долучайся до творення комфортного міського простору!

26 листопада 2018 року о 10.30 в аудиторії 501 доцентом кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, к.т.н. Горяйновою Юлією Артурівною буде проведено відкрите лабораторне заняття в групах ТРГ-16 та ТРГ-17-с з дисципліни «Методи контролю в галузі» за темою «Визначення кислотності та лужності харчових продуктів». Запрошуються всі бажаючі.

ATTENTION ATTENTION ATTENTION

22 листопада в 17.00 в РК «Юніон» відбудеться турнір з боулінгу ДонНУЕТ-2018. На турнір зареєструвалось 14 команд, в тому числі 2 команди іноземних спортсменів. Чекаємо всіх бажаючих вболівати за наших спортсменів. Учасникам команд – бути в РК «Юніон» о 16.40 для жеребкування.

22 листопада 2018 року о 10.30 в аудиторії 408 доцентом кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, к.е.н. Карабазою Іриною Анатоліївною буде проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Маркетинг» за темою «Маркетингова політика комунікацій». Запрошується всі бажаючі.

Tour contest day – 2018

18 листопада 2018, 8:10 pm
Категорія Оголошення

Кафедра міжнародної економіки та туризму гостинно запрошує учнів 10-11 класів, студентів, викладачів та усіх, хто марить туризмом та подорожами, на найтуристічну подію осені у Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на Tour contest day – 2018.

Запрошуємо на відкриту лекцію

30 листопада -0001, 2:02 am
Категорія Оголошення

27 листопада 2018 року о 9.00 в аудиторії 314 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться відкрите заняття з дисципліни "Формування бізнес-моделі підприємства" за темою "Компетентнісна («3D») бізнес-модель підприємства", викладач - кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Роженко Олександра Вікторівна.

З 1 листопада у Кривому Розі стартувало голосування за проекти «Громадський бюджет-19». Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю міста брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста/ОТГ та/або голосування за них. Протягом 15 днів містяни матимуть можливість вибрати кращі, на їхню думку, проекти, які будуть реалізовані у 2019 році. Серед поданих заявок Експертна рада конкурсу "Громадський бюджет-2019" обрала 115 проектів.

Турнір з боулінгу ДонНУЕТ

1 листопада 2018, 6:36 pm
Категорія Оголошення

Шановні студенти та співробітники! 22 листопада о 17.00 в РК «Юніон» відбудеться турнір з боулінгу ДонНУЕТ. Всіх бажаючих запрошуємо взяти участь у командному змаганні.

9 листопада 2018 року о 14.00 в аудиторії 506 викладачем кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Данкеєвою Оксаною Миколаївною буде проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Логістичний практикум» за темою «Організація процесу товаропостачання у роздрібній торгівлі». Запрошується всі бажаючі.

7 листопада 2018 року о 12.30 (ауд. 314) асистентом  кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Гаковою Мірою Володимирівною в академічних групах ОО-16, Фін-16, ПТБД-16 ТУР-16 буде проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Менеджмент» за темою «Лідерство». Запрошуються всі бажаючі.

Запрошуємо на відкриту лекцію

30 листопада -0001, 2:02 am
Категорія Оголошення

7 листопада 2018 року о 12.30 (ауд. 510) доцентом кафедри обліку та аудиту, кандидатом економічних наук Штик Юлією В’ячеславівною в академічних групах ОО-17 та ОО-18ск буде проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» за темою «Рахунки бухгалтерського обліку». Запрошуються всі бажаючі.

Call to Action: зайди та проголосуй!

26 жовтня 2018, 2:47 pm
Категорія Оголошення

Шановне панство! Ви точно пам'ятаєте про Фестиваль реклами AdFest 2018, що відбудеться 31 жовтня - 1 листопада 2018 р. у ДонНУЕТ імені М. Туган-Барановського! Майже у кожного є знайомі, які беруть участь у конкурсі на кращу рекламу. Запрошуємо всіх віддати свій голос у відкритому онлайн голосуванні. Переможці у кожній номінації будуть нагороджені у фіналі Фестивалю. Заходь мерщій!

Шановні колеги! Центр підвищення кваліфікації Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського запрошує на курси підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Методологічні аспекти викладання у вищий школі». Після успішного завершення навчання слухачі отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Тиждень англійської мови

24 жовтня 2018, 11:03 am
Категорія Оголошення

Увага! Увага! Увага!

Нарешті осінь прийшла і в ДонНУЕТ! А це означає, що настав час для щорічного ТИЖНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ! Викладачі кафедри іноземної філології та перекладу запрошують усіх студентів нашого університету та школярів взяти участь у заходах в рамках Тижня англійської мови!

30 жовтня 2018 року о 9.00 (ауд. 403) доцентом кафедри міжнародної економіки і туризму кандидатом педагогічних наук Богатирьовою Галиною Андріївною в академічній групі ТУР-16 буде проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни "Організація екскурсійної діяльності" за темою "Професійна майстерність екскурсовода". Запрошуються всі бажаючі.

25.10.2018 року в 14.00 (ауд. 505) викладачем кафедри фінансів і банківської справи, кандидатом економічних наук Мар’яном Олеговичем Юнацьким буде проведено відкрите лекційне заняття у академічних групах ФІН -15, БС-15, ФІН-16с з дисципліни "Казначейська справа" за темою "Казначейське виконання державного бюджету за видатками". Запрошуються всі бажаючі.

До уваги студентів!

16 жовтня 2018, 2:16 pm
Категорія Оголошення

Шановні студенти!

На сайті університету викладено оновлений розклад занять.

Заходьте у розділ меню "Студенту -> Розклад занять" або за посиланням: Розклад занять.

17 жовтня 2018 р. у ДонНУЕТ відбудеться лекція для студентів першого і другого курсу в рамках міжнародного молодіжного проекту U-Report Ukraine Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Як впливати на важливі рішення в країні».

ІV турнір з дартсу ДонНУЕТ

10 жовтня 2018, 4:51 pm
Категорія Оголошення

Шановні студенти та співробітники! 

25 жовтня в 11.50 в холі (біля 103 аудиторії) відбудеться ІV турнір з дартсу ДонНУЕТ.

Всіх бажаючих запрошуємо прийняти участь у командному змаганні.

Круглий стіл «Smart місто»

10 жовтня 2018, 4:43 pm
Категорія Оголошення

16 жовтня 2018 року на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться круглий стіл на тему «Smart місто». Захід організовує кафедра економіки о 1530 у 407 ауд. Запрошуємо всіх, хто цікавиться цією тематикою.

14 жовтня 2018 р. відбудеться ІІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні у Парку Героїв.

Хочеш стати відеоблогером? Ставай ним просто зараз!
ДонНУЕТ збирає команду однодумців, щоб висвітлювати щоденне життя універу.
Проект «Університет сьогодні» - це регулярні відеоролики про поточне життя, актуальні події, насущні проблеми університету і студентів.

Візитка першокурсника 2018

30 листопада -0001, 2:02 am
Категорія Оголошення

10 жовтня 2018 р. запрошуємо всіх бажаючих на загальноуніверситетське свято "Візитка першокурсника".

#Запалюйзірки разом з нами!

Місце й час: актова зала, 14.00.

08 жовтня 2018 року о 15.30 в 403 аудиторії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться відкритий семінар з виконанням лабораторних завдань.

До уваги студентів, викладачів за інших зацікавлених осіб!

Цієї п'ятниці, 5 жовтня 2018 року о 10.30 (актова зала) у ДонНУЕТ імені М. Туган-Барановського відбудеться науково-популярна лекція Віталія Борщука «Як створити свій популярний YouTube канал і стати Ютубером». 

Шановні співробітники університету!

13 жовтня 2018 року відбудеться екскурсія «вихідного дня» до м. Чигирин. Чигирин є унікальним пам’ятником історії, культури та архітектури української історії козацької доби. План екскурсії передбачає відвідання музею Б.Хмельницького, резиденції Б.Хмельницького, бастіону Дорошенка (м. Чигирин); хутора Суботів та Ільїнської церкви (с. Суботів), Холодного Яру.

Турнір з кульової стрільби

30 листопада -0001, 2:02 am
Категорія Оголошення

Шановні студенти та співробітники!

09 жовтня о 12.00 відбудеться Турнір з кульової стрільби.

Всіх бажаючих запрошуємо взяти участь у командному змаганні.

Зустрічі на трамвайній - 2018

30 вересня 2018, 5:12 pm
Категорія Оголошення

Ласкаво запрошуємо всіх бажаючих!

2 жовтня 2018 року чекаємо на Вас на нашому літературно-музичному вечорі "На трамвайній".

Шановні колеги! Просимо студентів та науково-педагогічних працівників університету долучитися до голосування на Премію у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій Social Project Awards. Координаційний центр переміщених ВНЗ має честь представляти два свої проекти у категорії «Освіта». Для всіх нас ця участь є дуже важливою, адже дає можливість темі переміщених ВНЗ бути піднятою в інформаційному просторі країни.