ДонНУЕТ використовує систему управління якістю, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту!

16 липня 2018, 2:51 pm
Категорія Оголошення
Прочитано 9664 разів

З 18 по 20 квітня 2018 року в Університеті успішно завершився аудит, проведений за участю експертів міжнародного сертифікаційного органу «ПРИРОСТ» – член DQS-UL Group.

Експерти одностайно відзначили, що функціонуюча в Університеті система управління якістю повністю відповідає вимогам нового стандарту ISO 9001:2015.

Зазначимо, що стандарт ISO 9001:2015 базується на процесному підході, елементами якого є цикл «Рlаn-Do-Сhеck-Аct» (PDCA) («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій») та «ризик-орієнтоване мислення».

Цикл РDСА стисло описується так:

  — Плануй: встановлюй цілі системи та її процесів, а також визначай ресурси, які потрібні для отримання результатів відповідно до вимог замовників і політики організації; ідентифікуй і розглядай ризики та можливості.

   — Виконуй: упроваджуй те, що заплановано.

   — Перевіряй: здійснюй моніторинг, а саме контролюй процеси, перевіряй якість випущеної продукції та наданих послуг, зважаючи на політику, цілі, вимоги, плани тощо, і звітуй про результати.

    — Дій: уживай, за потреби, заходи для поліпшення результатів діяльності.

«Ризик-орієнтоване мислення» направлене на врахування елементів невизначеності, які можуть внести корективи у реалізацію запланованих заходів, та включає в себе розробку та впровадження певних запобіжних дій.

Реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15

Дійсний з 2018-07-06

Дійсний до 2021-07-05

Дата сертифікації 2018-07-06

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3
Оцініть матеріал!
(7 голосів)